סוציולוגיה – סיכומי מאמרים: תרבות מערבית, תיוג אתני וסגירות תרבותית הרקע לאי השוויון האתני בישראל/ עזיזה כזום

מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: תרבות מערבית, תיוג אתני וסגירות תרבותית: הרקע לאי השוויון האתני בישראל/ עזיזה כזום

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

  • מאמר של עזיזה כזום ששייך לגישת הקונפליקט (מניח כי התרבות היא זירה של כוח ומאבק בין קבוצות אתניות) ולגישת ההבנייה בחברתית (מתאר תהליך של מיסוד והפנמת זהות כ"מובן מאליו חברתי").(ניתן לחשוב על תהליך התיוג גם במונחים של אינטראקציה סימבולית).
  • כזום בוחנת את הריבוד האתני בישראל ומציג אותו כתוצאה של שרשרת תהליכי "אוריינטליזציה" ו"התמערבות".
  • המאמר שייך לגישה פוסט-מודרנית, מטרתו היא לצאת נגד תפיסת ההיררכיה התרבותית ולהציע הסתכלות לא מדרגת.
  • מתאר את האינטרקציה החברתית שמובילה מיסוד של תיוג, התהליך בו קבוצה אתנית-חברתית אחת מתוייגת לתכונות מסויימות, התיוג יוצר דיכוי והדרה ומופנם על ידי הקבוצה עצמה.
  • אוריינטליזציה ומודרניזציה: יש תהליך היסטורי מתמשך במהלכו איפינו קבוצות חברתיות-תרבותיות מסויימות קבוצות חברתיות-תרבותיות אחרות ע"י "חבילת אוריינטליזציה". זהו מכלול תכונות שנועד להפריד בין בני התרבות לבין הפראים. חבילת התכונות כוללת תיאורים של עוני, אלימות, לכלוך, דיכוי נשים, דתיות וחוסר הסתגלות לתרבות המערבית. הכלים של האוריינטליזציה (לפי סעיד) הם לימוד המזרח וחקירתו כ"אחר", "פראי" ונגטיבי למערב ממנו בא החוקר. המודרניזציה מניחה כי ישנו רצף תרבותי היררכי עליו מדורגות התרבויות- הכלת חבילת האוריינטליזציה על קבוצה חברתית מאפשרת דיכוי שלה, שליטה כלכלית בה ויצירת אי שיוויון בינה לבין קבוצות אחרות.
  • ניסיונה של קבוצה "להתמערב", לקבל את הגדרות התיוג ולחיות לפי ערכי התרבות החזקה הוא ניסיון לקבל "כילול"- להיות מוכר כחלק מהתרבות ולא כאחר מולה.
  • תהליך היסטורי: (מבנה של שרשרת אוריינטליזציה- כל קבוצה עוברת תהליך כזה ואחר כך מעבירה קבוצה אחרת את אותו תהליך)

א.    נוצרים במערב אירופה — יהודים במערב אירופה: לאחר ההשכלה באירופה דרשו מהיהודים לוותר על זהותם הייחודית על מנת לקבל אנסיפציה (כילול).

ב.    יהודי מערב אירופה – יהודי מזרח אירופה ("אוסטיודן"): במאה ה-19 בגרמניה התחילה קבוצת יהודי מזרח אירופה להיות מוגדרת כמלוכלכת, היידיש כשפה נחותה והאנשים כלא-ראציונלים. קידום מודל "היהודי המערבי".

ג.      יהודי מערב אירופה – יהודי המזרח התיכון: התפתח בעיקר בצרפת עם הכיבוש הקולוניאלי- מקביל לאוסטיודן.

ד.    יהודי מערב אירופה+ יהודי המזרח התיכון – ערביי המזרח התיכון: התיוג שימש להבדלה מהערבים, ולמחיקת מרכיבים ערביים מהזהות.

  • המצב בישראל:  הציונות ראתה במזרח מרכיב מסוכן שיש למחוק במסגרת בניית "היהודי החדש". הקבוצות המזרחיות הפנימו זהות אתנית מתוייגת כאחרות ונחותות. הצבת הדיכוטומיה כחלק מהקונפליקט היהודי-ערבי ובניית הזהות היהודית המוכללת ממנוגדת לזהות ערבית. הקבוצה  המזרחית הפנימה את תיוגה כאחרת, נחשלת ונחותה ברמה מהותית והיא עסוקה בניסיון שאיננו צולח להתמערב ולהיכלל בחברה הישראלית.
  • עמדת המאמר של עזיזה כזום ביקורתית מאוד כלפי כלל מערכת הערכים שעיצבה את חבילת האוריינטליזציה, והוא מתאר את המצב בישראל מתוך ערעור על המובן מאליו וקריאה לשינוי.

המחירים והסכנות של אי שוויון כלכלי

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: