מבוא לסוציולוגיה: ארגז כלים תרבותי – סווידלר

מבוא לסוציולוגיה: ארגז כלים תרבותי – סווידלר

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

סווידלר מתייחס  לשאלת השונות התרבותית – היא מנסה להרחיק את עצמה מהתפיסה של התרבות כמשהו מונוליטי, היא מנסה להציע לנו דרך אחרת לחשוב על תרבות ודרך אחרת להשתמש במושג:

  • התרבות היא מאגר חומרים, נרטיבים ואסטרטגיות פעולה המאפשר לשותפים חופש בחירה המוגבל למלאי ולהקשר החברתי – לכל אחד מאתנו אין צורה אחת לאופן התנהגות ופעולה, יש לנו מרחב של דפוסי פעולה אפשריים וזה משאיר לנו מידה מסויים של חופש פעולה. למרות שמנסים להשפיע עלינו לא כולנו "לובשים את אותם בגדים", יש מגוון אפשרויות שאנו יכולים להישען עליו כשאנו בונים את ההתנהגות האינדיבידואלית.
  • התרבות משפיעה על פעולה על ידי עיצוב "ארגז כלים" של הרגלים, מיומנויות וסגנונות, שמתוכו בני אדם מבנים "אסטרטגיות פעולה" (שיטות עקיבות להסדרת הפעולה לאורך זמן)
  • אסטרטגיות פעולה – אסטרטגיות פעולה הן הרגלים, מצבי רוח, רגישויות ודרכי התבוננות על העולם. מתוך מלאי זמין זה מתבקשים השותפים לתרבות לבחור.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: