מבוא לסוציולוגיה: אי שיוויון אתני בגישה הפונקציונליסטית

מבוא לסוציולוגיה: אי שיוויון אתני בגישה הפונקציונליסטית

ראו: מבוא לסוציולוגיה- סיכומים

הפונקציונליזם פיתח תיאוריה שנחשבה במשך המון שנים כתיאוריה מובילה ומרכזית –
"גישת המודרניזציה" –

  • הטענה המרכזית – הבדלים בין קבוצות אתניות וגזעיות בהישגים ובהזדמנויות (השכלתיים וכלכליים)  בגלל הבדלים בהתאמה לחברה המודרנית ולצרכיה. קבוצות אתניות וגזעיות שונות הן בעלות מאפיינים תרבותיים שונים, המאפיינים התרבותיים התפתחו בתוך סביבה שהיא בעלת מידת פיתוח טכנולוגי מסויימת. לכן התרבות מותאמת לןמידת הפיתוח (המוסרניות) של הסביבה.
  • כאשר בני קבוצות אתניות הבאות מרקע מפותח פחות והם חווים לפתע התפתחות מודרנית מאוד מהירה, הם יחושו בחוסר התאמה בין התרבות לבין התנאים הטכנולוגיים של הסביבה. חוסר התאימות הזה מוביל לקושי להשיג הישגים בסביבה מודרנית.
  • גם הבדלים בהתפתחות בין מדינות נעוצים במידת הפיתוח הטכנולוגי והמוסדי. על המדינות המפותחות להשקיע בפיתוח המדינות המפותחות פחות על מנת לצמצם את אי השוויון הגלובלי.

לגבי הארץ – ההנחה הייתה בתחילה שיהיה דור אחד שחוסר ההתאמה הזה יהיה בולט עבורו, והם באמת התקשו להגיע להישגים שווין בחברה המודרנית. אך מרגע שהילדים של אותו דור עברו את מערכת החינוך של ישראל הם התחילו להגיע להישגים התעסוקתיים והפערים ייעלמו. ההנחה הייתה שהפערים נגזרים מהיכולת להתמודד עם החברה המודרנית והיכולת להשיג במסגרתה הישגים.

גישת המודרניזציה – העיסוק המרכזי שלה לא היה רק במהגרים או רק בקבוצות אתניות בתוך חברה מודרנית, אלא מה שעניין בראש ובראשנה את הגישה היא הישגים של מדינות. למה חברות מסוימות מפגרות אחר מדינות אחרות?

ההנחה הייתה שההבדלים בהתפתחות בין המדינות נעוצים גם במידת הפיתוח הטכנולוגי והמוסדי (סוג מנגנוני שלטון). הם האמינו שמוסדות של דמוקרטיה מתקדמים יותר הם האמינו בסוג של אבולוציה של חברות, כאשר האבולוציה היא התפתחות לכיוון חיובי יותר (לא סתם שינוי) יש צורה חברתית מתוחכמת יותר מצורות אחרות שאליה יש לשאוף, יש סולם התפתחות של חברות וכולן מתפתחות לאותו מקום. כל החברות נמצאות איפה שהוא על פני הרצף וכולן עולות על פני הסולם – ככל שהן מתפתחות יותר כך ההישגים הכלכליים, הטכנולוגיים וכל סוג הישג אחר של חברה ישתפר.

הגישה של הפונקציונליזם הייתה מאוד רווחת ומרכזית לא רק בקרב סוציולוגים, אלא זהו הייתה גם אמונתם של קובעי מדיניות בשנות ה 40-50-60 , הם האמינו בחלוקה של מדינות מפותחות ומתפתחות. כדי לצמצם את אי השוויון הגלובלי המדינות המפותחות צריכות לסייע למדינות המתפתחות להתפתח ולהתקדם על גבי הסולם הזה.

גישת המודרניזציה מניחה שהתוצאות מבחינת ההכנסה ההשכלה הן ברמת היחידים והן ברמת המדינות הן תוצר של התאמה לחברה המודרנית

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: