היסטוריה פוליטית של זמננו: עליית הלאומיות

היסטוריה פוליטית של זמננו: עליית הלאומיות

היסטוריה פוליטית – סיכומים

סיכומים אקדמיים

המאה ה-19 היא מאה של אימפריות, שהתבססו אחר המהפכה הצרפתית והפלישות הנפוליאוניות. ב-1815 התבססה ברית – "הברית הקדושה", שהצליחה להביא לאיזון פוליטי באירופה על ידי חלוקתה לאימפריות ואיזורי השפעה. הצליחה לעצור כל דבר שניסה להשיג את אירופה לאחור, ללפני המהפכה הצרפתית: החזרת המקום של הדת, החזרת האימפריות, פירוק הרפובליקות, ביטול זכויות הקניין, והחזרת השלטון האוטוריטארי (שניתן "בזכות האל") וכו'.

ב-1848 היתה סדרה של מרידות בכל אירופה שהיה להן אופי ליברלי מצד אחד, ולאומי מן הצד השני (אביב העמים). ההגות שמאחורי המהפכה הצרפתית הציבה עקרונות שעמדו בסתירה למוחלטת לעיקרון של שליטה בזכות האל, של אימפריות רחבות שנשענות על זכות דתית וכו' (רוסו ופילוסופים אחרים – דיברו על עולם אחר). ראה גם: היסטוריה של הלאומיות

אבל אירופה שהיא החלק המתקדם של העולם באותה התקופה , וכן ארה"ב – מתבשלות בתבשיל הלאומיות, רעיון שצומח כנגד רעיון האימפריות. ניתן להגדיר לאום בכמה צורות, אך עקרונית היו שתי צורות של לאומיות : אורגנית (פרימורדיאלית) – תכונות היסטוריות, דתיות, לשוניות, או עיקרון מסוים שמאחד קבוצת אנשים כקבוצה בעלת זהות עצמאית – שנקראת לאום. זהו ההבדל בין עם ולאום. כשהעם מקבל על עצמו זהות נוספת, שמתורגמת לפוליטיקה – הוא הופך ללאום. כאשר העם לא מקבל זהות כזאת – הוא מקבל סגנון של "פופוליזם" – כיוון פוליטי אחר שלא דורש דוקטרינה ותיאוריות וביסוסים, אלא מדבר בשם העם. (כיום הפופוליזם מאוד באופנה בכל מיני מקומות בעולם).

הסוג האחר של הלאומיות – שילוב בין תפיסות זהות לתפיסות של רציונאליות אינסטרומנטלית, לאומיות ליברלית או רפובליקנית.  שהן תפיסות של זכויות וחובות, שמזהות קבוצת אנשים המחויבת על ידי סוג של הסכמיות פוליטית חברתית שמתאגדת ברפובליקה.

את שני הסוגים הללו לימדו במדע המדינה לפני 30 שנה. אולם כיום מכירים בכך שמן הסוג השני מאוד קשה למצוא במציאות.

זהו הדיון המרכזי במאה ה-19 בספרות הפילוסופית – רנאן, טרייטשקה, ברק וכו'.

אך לכך מתווספים שחקנים נוספים, שיטענו על בסיס ההשכלה – שמה שיש בעולם הוא מאבק על שאלת הקניין, בעלי הגות סוציאליסטית. המרכזיים שבהם: מרקס ואנגלס (ורבים אחרים, אך הם החשובים ביותר).

את תופעת עליית הלאומיות תיארו הוגים רבים כמו בנדיקט אנדרסון וארנסט גלנר. שנים מהספרים החשובים ביותר בתיאור עליית הלאומיות הם "קהילות מדומיינות" אנדרסון ו"לאומים ולאומיות" של גלנר. גם אריק הובסבאום עסק רבות בנושא של הלאומיות בין היתר בספרו "הלאומיות משנה צורה".

תופעת הלאומיות הייתה בעלת השלכות עצומות על מסלול ההיסטוריה של אירופה ובכלל. ראשית הלאומיות הציבה את מדינת הלאום בתור התופעה הפוליטית המרכזית של מאות השנים האחרונות. הלאומיות גם הובילה למלחמות המבוססות על עליה כמו מלחמת העולם הראשונה. כמו כן הייתה הלאומיות קשורה גם בתופעות כמו האימפריאליזם והקולוניאליזם. בנוסף, ללאומיות היו השלכות חשובות ביותר בתחום התרבות שבאו לידי ביטוי בתרבות המאה ה-20. הלאומיות נגעה כמעט בכל תחומי החיים של בני אדם כמו יחסי המשפחה והמגדר.

חמש תיאוריות מנהיגות קלאסיות

חמש תיאוריות קלאסיות שמנסות להסביר מהי מנהיגות ומה הופך אדם למנהיג. האם מנהיגות היא תכונה מיוחדת, הקשר מסוים, תלות או עניין של כוח?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.