הרצל והקונגרס הציוני הראשון

הרצל –  הקונגרס הציוני הראשון

ההגות הציונית לדורותיה

  • חבורה שהתחילה להתגבש סביב הרצל מחליטה לארגן קונגרס ציוני. הודאות במה שרוצים לעשות עוד לא הייתה גדולה.
  • המקום – באזל: את הקונגרס הציוני הראשון חשבו היכן לכנס. תחילה חשבו על מינכן, בה אנשי הקהילה היהודית האורתודוכסית והרפורמית הגיבו בעויינות קיצונית => הם גרמנים בני דת משה, הקונגרס הציוני מבקש למצוא להם פתרון לאומי שאינם חפצים בו. הרצל פונה לשוויץ ומחליטים על באזל (ולא ציריך שנתפסה כקיצונית).
  • מודאים שיש אוכל כשר.
  • הזמנות – בעברית וגרמנית.
  • ההסכמה היחידה: יש צורך לחתור לבית לאומי ליהודים. תוכנית באזל מכריזה כי "מטרת התנועה הציונית היא להקים מקלט בטוח לעם היהודי בארץ ישראל" מוכר במשפט הפומבי". לא מדובר על מדינה, שכן התורכים הם השולטים בשטחה של פלסטינה וטרם קביעות נחרצות יש לקבל את הסכמתם. הרצל מדבר על כך שטריטוריה היא תנאי גשמי הכרחי אך לא מספיק. מדינה אם כן היא דבר מופשט; הרצל ידע שבבאזל הוא לא ייסד את מדינת היהודים, אך הוא הקים תודעה של אסיפה לאומית המדברת בשם העם היהודי
  • המשמעות המוסדית:

–          לראשונה, קם גוף שיצר ליהודים "פרצוף פומבי" ודיבר בשמם.

–          המשכיות: בקונגרס בבאזל הוחלט שהקונגרס הציוני ייתכנס אחת לשנה. כך, נוצרה תשתית להמשכיות מוסדית.

–          בחירות ומפלגות: עולה השאלה מי יהיו המשתתפים מעתה ואילך? מחליטים לערוך בחירות לאסיפה הלאומית הזו. מי רשאי לבחור ולהיבחר? ההחלטה המנהלית היא לכלול בתהליך רק את המשלמים דמי חבר (שקל). כיצד תתקיימנה הבחירות? לאחר כמה קונגרסים מתברר שבקיום בחירות נוצרת תחרות. אם בקראקוב יש 200 מתפקדים כשעל כל 100 מתפקדים יש ציר אחד, ישנן דעות רבות ונוצרים חיים פוליטיים מתוך הפרוצדורה הכוללים "מפלגות" מגוון דעות וזרמים. אם רוצים לראות את יסודות הדמוקרטיה הישראלית, צריך לבחון את התהליך שקרה כאן.

–         שילוב נשים בדמוקרטיה. רצו כמה שיותר אנשים בתנועה.

–          הקמת ועד פועל: לבחור ועד פועל שינהל את ענייני התנועה. דורשים מכך שהנבחרים עד הקונגרס הבא יימסרו הנבחרים דו"ח על פעולתם.

–          הקמת גופים נוספים: מקימים את הכשרת היישוב, את קק"ל וקרן היסוד (האחרונה תממן את היישובים), בנק אנגלו-פלסטינה. הרצל מעלה את הרעיון להקים אוניברסיטה יהודית בירושלים במכתב שהוא כותב לשגריר התורכי.

–          בוחרים סמלים, המנון וכו' שייצגו את התנועה הציונית.

–          הוצאת עיתון: מחליטים להוציא עיתון שידווח על מה שקורה בתפוצות ישראל "די ולט" (העולם).

  • סיכום המשמעות המוסדית: כשהרצל כותב "בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים" הוא מתכוון שהניח תשתיות של המשך. כך נוצרה התנועה הציונית כתנועה דמוקרטית, פתוחה ופלורליסטית (פרסום הפרוטוקולים) המקנה שוויון זכויות לנשים ולפלגים השונים המשוקעים בה. זה השפיע על מבנה ההסתדרות הציונית, של הארגונים הלאומיים במדינת ישראל ולבסוף בזכות כל אלו המעבר מיישוב למדינה היה קל יותר.
  • ההצלחה המוסדית – דינמיקה של מעשה ופחות תכנון מראש. התכנון מראש בעיקר בא לידי ביטוי בגוון הדמוקרטי-ליברלי שתפס הרצל והשפיע מאוד על עיצוב המוסדות במובן זה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: