ג'ון לוק – המצב הטבעי והמצב החברתי

עבור ג'ון לוק, מצב הטבע הוא מצב אידיאלי. זוהי החירות הטבעית. אם מצב  הטבע הוא אידיאלי, והאדם מטבעו הוא טוב, מדוע אנו זקוקים למסגרת חברתית? לוק אומר שזה משום שהאדם אינו יצור מושלם. במצב הטבע לאדם יש יכולת לשפוט ולהעניש אחרים. במצב כזה יש חשש למשוא פנים, להטיית החוק נטבעי לטובת אינטרסים אישיים. מצב הטבע עלול להדרדר למצב של מלחמה. לכן נוח יותר לחיות במצב החברתי בו הזכויות הטבעיות מוגנות יותר. כאשר בני האדם מתאחדים לחברה, הם מוותרים על זכותם לשפוט ולהעניש לטובת החברה. מטרת החוקים אמורה להיות לטובת הכלל, ולא לטובת הממשל. בניגוד לחוק החברתי של הובס, שהוא חד פעמי, לוק חושב אחרת. האם אדם יכול לחייב את בנו לקיים את ההסכם? לא. זהו הסכם שכל אדם חייב להסכים עליו. המציאות לא כזו. האדם לא נדרש לתת הסכמה פורמלית. הפתרון של לוק הוא שהאדם, בבגרותו, לא חייב להישאר באותה חברה. הישארות בחברה היא הסכמה בשתיקה. הבדל נוסף ביניהם הוא שבמצב הטבע של לוק אסור לבני האדם לפגוע בזכויות הטבע של אחרים, לעומת הובס שמתאר את מצב הטבע כמלחמת כל בכל. ברגע שהאדם מעניק את זכויותיו לחברה, גם לריבון אסור לשלול זכויות טבעיות של אחרים: חיים, חירות ורכוש.

הבדל נוסף: אצל הובס מינוי ריבון וחברה הוא אותו הסכם, ולכן לא ניתן להפיל את השליט בלי להפסיק להיות חברה. אצל לוק יש שני הסכמים: לאחר הקמת החברה, ממנים שליט שפועל על פי המנדט שניתן לו. אם השליט מפר את ההסכם, ניתן להישאר כחברה ולמנות שליט חלופי.

סוג הממשל המועדף על לוק הוא מונרכיה פרלמנטרית שבה הסמכות המחוקקת היא אצל הפרלמנט והמבצעת בידי המלך. זהו המצב באנגליה לפני ואחרי המהפיכה המהוללת. השאלה היא בידי מי הסמכות עם זכויות היתר? המלך או הפרלמנט, שזהו הדילמה של EXCURSION CONTROVERSY/

לוק טען שהריבונות היא בידי הפרלמנט כי לו יש סמכויות חקיקה. בכל מקרה, הגוף הריבוני הוא לא כל יכול. הוא מוגבל ע"י זכויות טבעיות: חיים, חירות ורכוש. המגבלה הבאה היא בצורת החוקים: עבור לוק להיות אדם לא חופשי הוא להיות כפוף לאדם ולא לשלטון החוק. יש לחוקק חוקים לאורך זמן.

הזכות לרכוש: אף ממשל לא יכול להתקיים בלי מיסוי. הדרך לכך היא הסכמה כללית למיסוי. המימוש ייעשה על ידי ייצוג הולם של השלטון שיראה שאכן יש הסכמה כללית

בנוסף, אסור להעביר את הריבונות לגוף זר. הציבור בחר באותו גוף ולכן רק הוא יכול להחליף אותו.

מה קורה אם הגוף הריבוני מפר את המגבלות ופוגע בזכויות הטבעיות? לוק אומר THE MAN NEEDS TO APPEAL TO HEAVEN. יש לצאת למלחמה נגד הריבון. לוק מצטייר כהוגה דעות רדיקלי במסגרת המחשבה המדינית. הוא טוען שאפילו מי שהגיע לשלטון באופן חוקי יכול להפוך לרודן שרירותי. רבים חשבו שהתאוריה תוביל לאנארכיה, כל מי שמתנגד לפעולה שלטונית כלשהי יכול להביא להפלת השלטון.

לוק טוען שזה לא יקרה כי כל עם הוא סבלני כלפי השלטון. העם יעדיף בד"כ לסבול בשקט מאשר למרוד. רק כאשר ההפרות והדיכוי הופכים שיטתיים ולא נסבלים, אז העם יצא למרד. שליט נבון יימנע ממלחמת אזרחים אם הוא יימנע מהפרות בוטות של הזכויות. למרוד בשליט הוא לא להפר את הסדר, אלא להחזירו.

על פי לוק , כל אדם נולד כיחיד עם זכויות. הוא עושה חברה, בשביל להטביח זוכיות אלה, ומסכים חציית לוקים שהחברה קובעת. הברה יכוליה להגיבל את שלושת הזכויות הטבעיות רק אם זה לטובת הכלל ובהסכמת כולם. העם רשאי לצאת במלחמה נגד רודן, כי הוא זה שהורס את החברה. המהפכה שהתרחשה מספר שנים אחרי שלוק כתב את הספר הייתה כמו הקדמה, להוכיח את טענותיו לש לוק.

יהיו לדעותיו השפעה ארוכת טווח, בעיקר עקב דעותיו על זכות המרד. אחרי מאה שנה היה המרד של המושבות האמריקאיות, שהושפע ממנו עמוקות.

ראו גם: ג'ון לוק – זכויות טבעיות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: