אוגוסטינוס – עיר האלוהים: הצדק והפוליטיקה

אוגוסטינוס: ההגדרה התיאולוגית של הצדק ומרכזיותה בספר

מבוא למחשבה מדינית

סיכומים אקדמיים

לדעתו של אוגוסטינוס ב"עיר האלוהים" ברגע שהצדק לא נקבע על ידי המהות אלא על ידי הכוח, הוא אינו צדק, ואין הבדל בין חבורת שודדים למה שהאדם עושה. אם אין צדק אין משמעות למשהו שנמצא בחוק, ואין משמעות לשם "מלך".

העובדה שיש חוקה שקובעת צדק בצורה כזו או אחרת, היא חסרת משמעות אם אין את המהות הנכונה מאחוריה.

Consider the virtue of justice. The function of justice is to assign to each his due; hence there is established in man himself a certain just order of nature, by which the soul is subordinated to God, and the body to the soul, and this both body and soul are subordinated to God.” Book 19, Ch 4

הצדק בטבע משעבד את הנפש לאלוהים והגוף כפוף לנפש ומכאן שגם הגוף וגם הנפש כפופים לאלוהים

“Justice is found where God…rules an obedient City according to his grace…and where in consequence the soul rules the body in all men who belong to this city and obey God…Where this justice does not exist, there certainly is no 'association of men united bu a common sense of right and by a community of interest'.” Book 19, Ch 23

זוהי ביקורת על רומא, על חוסר הצדק בה ועל כך שהיא לא רפובליקה. הצדק נמצא במדינה שפועלת על פי החוק הנוצרי, וכל הפעולות הן על בסיס ההנחיה האלוהית.

“In this life, therefore, justice in each individual exists when god rules and man obeys.” Book 19, Ch 27

התמונה האוגוסטניאנית לצדק היא צדק אלוהי, חוק לא יהיה צודק ללא השראה מהחסד או ההתגלות האלוהיים. כל הדברים הללו הופכים להגדרת הצדק, יש חדירה של התפיסה הדתית לתוך התפיסה הפוליטית. פוליטיקה תקינה חייבת להיות כפופה לדת.

הביקורת על השימוש בדת ככלי פוליטי או כשקר אציל

“We need not seek further for the reason for such beliefs [אמונות שקריות לגבי אלוהים] than interest of self-styled experts and savants in misleading the people in matters of religion…The leaders of men…taught men as true, under that name of religion, things they know to be false.” Book 4, Ch 32

שימוש בדת כאמונה תפלה (פוליביוס) אך היא חיונית משום שדרך שקר זה אפשר לפעול נכון. לפי אוגוסטינוס כל מדינה המבוססת על תפיסה כזו אינה מדינה צודקת ואנשים אלה רק יביאו בני אדם לחטא.

מבוא למחשבה מדינית

סיכומים אקדמיים

שוע

הפילוסופים הגדולים: אוגוסטינוס

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: