רמז מטרים ומלכודת

הן רמז מטרים והן מלכודת רומזים לקורא אודות דבר מה העתיד להתרחש בהמשך הסיפור ויוצרות אצלו ציפייה. הבדל אחד בין השניים הוא שבמקרה של רמז מטרים אכן מתממשת הציפייה כפי שנבנתה על-ידי הרמיזה בעוד שבמקרה של מלכודת הציפייה מופרת ולפיכך נוצר אפקט של הפתעה. הבדל נוסף הוא שרמיזה מטרימה רק רומזת באופן כללי על אירוע מסוים ואינו מציינת אותו באופן ספציפי, מלכודת לעומת זאת בנויה על בסיס רמיזה מכינה המציינת פרט חלקי כלשהו שעתיד להתפתח בהמשך אך במקרה של המלכודת בניגוד להנחת הקורא.

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו