סיכום מאמר: יורגנסמאייר מרק- פונדמנטליזם- "עלייתה העולמית של הלאומנות הדתית"

יורגנסמאייר מרק- פונדמנטליזם- "עלייתה העולמית של הלאומנות הדתית"

המאמר נכתב ב1997, לפני נפילת התאומים ולכן מתעלם מהיבטי הגלובליזציה השונים. הרקע למאמר הוא המהפכה האיראנית ב1978 שהיוותה קונטרה למחשבה המודרנית שמעמידה במרכז את האינדווידואל לעומת הדת.

כל אותן קבוצות טרור שנאבקות נגד המודרניות , מזהות את המודרנה עם המערב והן אינן יוצאות נגד מודרנה אלא ההתנגדות לפרשנות המערבית של המודרניזציה. הן לא רק מבקרות את הפוליטיקה החילונית ורואות בעצמן כלי לשחרור מאידיאולוגיה זו.

יורגן פותח בסדרת שאלות :

 1. מדוע הלאומנים הדתיים כה שונאים את התרבות החילונית?
 2. כיצד הם מתכוונים לשנות את הסדר החברתי?
 3. איזה עולם הם רואים לנגד עיניהם- מהו חזונם?

***יורגן מבחין במאמר בין לאומנים דתיים ללאומנים דתיים אתניים

היבטים אידיאולוגיים של הלאומנות הדתית והפונדמנטליזם:

 1. הלאומיות הדתית היא בעיקר אתנית. התביעות הדתיות קשורות לתביעות של אדמה, כלומר יש קשר בין הדת לבין האדמה שבתוכה מתנהלים החיים כי הדת היא זו שמקנה לקבוצת אנשים זהות ושייכות וקושרת אותם למקום ספציפי.
 2. במרכז התנועה הלאומנית הדתית קיימת אידיאולוגיה דתית- מערכת ערכים ועמדות ואמונות. אמונה דתית, מדינה הפועלת על פי הצווי האלוהי – כל הסוגיות הפוליטיות הן בהקשר דתי- אין הפרדה בין דת למדינה.
 3. מושא המאבק- כנגד מי התנועה הלאומנית הדתית נאבקת? לאומיות חילונית וברוב המקרים נגד בן בית ולא מישהו מבחוץ. יכול להיות מנהיג עולמי הנתפס כמנהל קנוניה עולמית.
 4. הלאומנות הדתית היא בעלת אופי אתני ואידיאולוגי כאחד- נלחמים גם נגד אנשים שהם מחוץ לאתוס וגם מחוץ לאידיאולוגיה.
 5. הדת היא המקור למסגרת הרעיונית ולסדר החברתי וממנה שואבים מיתוסים ואתוסים שסביבם הקהילה יכולה לדמיין את עצמה.

שלבים בהתפתחות הלאומנות הדתית:

שלב ראשון- ייאוש מהלאומיות החילונית- התמוטטותה של ברה"מ, משבר כלכלי עולמי ועליית הכלכלות מאסיה גרמו לחוסר שביעות רצון מהחילוניות וזה יוצר משבר אידיאולוגי והצעה לתחליף.

שלב שני- בניסיון להבין מה גרם לבעיות אלו, ההסבר שניתן הוא הדת- הפוליטיקה מובנית בעיניים דתיות, לבעיות פוליטיות יש סיבה דתית ולכן פתרונם הוא הדת.

שלב שלישי- מציאת אשמים בבעיה- כל מי שהוא חילוני הוא האחראי לכישלון המערכות או בן דת אחרת, או חסר דת. ברגע שמזהים את האויב המוגדר ביחס שלו לדת עורכים לו תהליך של דמוניזציה, השטנה.

שלב רביעי- עימות בלתי נמנע- ברגע שלאלימות שי מטרה דתית היא נתפסת כלגיטימית . הדת מעניקה לגיטימציה למאבק.

בסופו של דבר הדת נתפסת כגורם שיכול להוביל לשלום, גאולה, פתרון בעיות והדרך היחידה שלנו להתגבר על ההשפעות השליליות של המחשבה הלאומנית הדתית היא ע"י חיזוק האמונה בלאומיות החילונית.

מאפיינים פונדמנטליסטיים:

 1. ע"י אימוץ של מבנים מודרניים, הלאומנים הדתיים מנסים ליצור מערכות יחסים חדשות תוך רצון שכתבי הקודש יהוו הבסיס לחיים- מאפיין דיכוטומי לפונדמנטליזם.
 2. דואליזם מוסרי- אפיון העולם עפ"י טוב ורע, אור וחושך.
 3. מבנה התנועות הוא יותר אוטוריטרי- גבולות ברורים, היררכיה.

 

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: