מבוא למדעי המדינה – סיכומים

מבוא למדעי המדינה הוא קורס בסיסי שמציג צוהר ראשוני אל תוך העולם של מדעי המדינה, סוגיות מרכזיות, גישות שונות, שאלות מכוננות והוגים מרכזיים. מבוא למדעי המדינה סוקר את הגישות המרכזיות במדעי המדינה, את הדמויות המכוננות, את הזרמים העיקריים של מדעי המדינה ואת הרקע להתפתחות מדע המדינה המודרני על רקע עלייתה של המדינה המודרנית. מדעי המדינה עברו תמורות מרחיקות לכת מאז ראשיתם עם פילוסופים כגון קרל מרקס, ג'ון סטיוארט מיל, מקס וובר, ג'ון לוק, תומס הובס, סטיבן לוקס, ג'ון רולס ואחרים אל עבר תפיסות כמו גישת המערכת, הפונקציונליזם או הביהיביורליזם. כמו כן ספגו מדעי המדינה השפעות רבות מדיסציפלינות משיקות והתפתחויות היסטוריות באקלים האקדמי כגון הפמיניזם, הפוסט-מודרניזם והפוסטקולוניאליזם.

להלן תמצאו אסופת סיכומים של מבוא למדעי המדינה מסודרת על פי נושאים שכוללים בין היתר היכרות עם סוגיות ודמויות במדעי המדינה, דמויות בולטות בעבר ובהווה, דיונים בנושאים כגון אידיאולוגיה, המדינה המודרנית, דמוקרטיה, תרבות פוליטית וחברה אזרחית, פילוסופיה פוליטית וכן נגיעות פה ושם אל הפוליטיקה הישראלית. הסיכומים של מבוא למדעי המדינה מסודרים לפי עמודים שונים שמוקדשים כל אחד לנושא (בנויים על פי רצף השיעורים של מבוא למדעי המדינה באונ' העברית) שמכילים גם קישורים פנימיים אל עמודי סיכומים אחרים רלוונטיים. כאן תוכלו למצוא סיכומים נוספים של מבוא למדע המדינה וכן סיכומי מאמרים במדעי המדינה.

סיכומים במבוא למדעי המדינה:

סיכום 1: רוח הזמן של המודרנה

סיכום 2: שאלת השוויון בין בני האדם

סיכום 3: מקס ובר מול קרל מרקס

סיכום 4: שיטת המחקר של מקס ובר

סיכום 5: מרקס, ובר והלאומיות

סיכום 6: לאומיות – גלנר ואנדרסון

סיכום 7: ניתוח אידיאולוגיות

סיכום 8: ניתוח היסטורי והמחשבה המדינית

סיכום 9: הדמוקרטיה אצל מיכלס ושומפטר

סיכום 10: שומפטר – דמוקרטיה כפרוצדורה

סיכום 11: מהו העוני

סיכום 12: מרשל – אזרחות ומעמד חברתי

סיכום ביניים: הפוליטיקה והדמוקרטיה, התפתחות הדמוקרטיה

סיכום 14: הגישה המוסדית

סיכום 15: הגישה הביהוויורלית

סיכום 16: ג'ון רולס – צדק כהוגנות והחברה הטובה

סיכום 17: קהילתנים מול אינדיבידואליסטים

סיכום 18: פילוסופיה של המדע ומדעי המדינה

סיכום 19: התיאוריה הביקורתית

סיכום 20: החברה האזרחית

סיכום 21: ניאו-ליברליזם

סיכום 22: רב תרבותיות

סיכום 23: מדינת הרווחה

סיכום 24: הדרך השלישית

טבלה מסכמת

סיכומים נוספים של מבוא למדעי המדינה:

מבוא למדע המדינה באתר סיכומים

מבוא למדעי המדינה באתר המידעון

ראה גם מאמר קצר בנושא לימודי מדע המדינה

סיכומים: מבוא למדעי המדינה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: