עוצמה וסמכות

מושג "מוסד" -כלל אשר מוסד מזוהה כמוסד. מיסוד הוא תהליך בו כללים או נורמות מיושמים במובן שהם מגשימים ציפיות ואשר הפרתם תוביל לסנקציות אשר נתפסות כלגיטימיות בידי הקבוצה בה מדובר. ( כאשר הכללים ידועים –אנחנו פועלים לפיהם ויודעים למה לצפות).

מוסד– הוא גוף מבוסס היטב, לעיתים קרובות ממעמד ציבורי אשר יחסי הגומלין בין חבריו הינם על בסיס תפקידיהם הספציפיים בארגון.

 עוצמה וסמכות

עוצמה (POWER).

הגדרת "העוצמה": ל א' יש עוצמה על ב', כאשר הוא יכול לגרום לב' לעשות משהו שאחרת הוא לא היה

                            עושה.

מושגי סמכות.

הגדרת "כפייה"– COERCION-כאשר א' מבטיח ציות שלב' ע"י זה שהוא מאיים לפגוע בו, כאשר

                             יש בינהם איזשהו קונפליקט על ערכים או דרכי פעולה. (זוהי רק דרך אחת-כוחנית,

                             ויקרה כי צריך להשקיע כוח).

הגדרת "השפעה"– INFLUENCE-כאשר א' ללא איום מרומז או גלוי גורם לב' לשנות את דרך

                              פעולתו. ("ממכם הייתי מצפה ליותר)

הגדרת "סמכות"– AUTHORITY- ב' מציית כאשר הוא מכיר בכך שהוראותיו של א' סבירות

                           במושג הרחב שלו, בשל לגיטימיות של תוכן או סבירותו של הליך. סמכות נובעת מתוך

                           הליך מקובל.

הגדרת "הכח"-FORCE- א' משיג את מטרותיו נוכח אי ציותו של ב' ע"י מניעת הבחירה ממנו בין

                        ציות לאי ציות.

הגדרת "מניפולציה"- MANIPULATION- הציות מושג כאשר המציית נעדר הכרה לגבי מקור

                                   או הטבע המדויק או מקור הדרישה ממנו.

במה תלויה העוצמה: משאבים (מה יש לי?).

עוצמה של מדינה:  צבא, שטח, אוכלוסיה, השכלה, כמות ראשי חץ גרעיניים וכו'.

עוצמה של מפלגה: מיקום על המפה הפוליטית, כמות קולות וכו'.

עוצמה תלויה במיומנות הפעלה של העוצמה. (למשל לאומות בעלות נפט יש בעיה- הם לא משקיעות בהון האנושי כי יש להם מזומנים זמינים. לעומת זאת ביפן וקוריאה יש התפתחות של אנשים בתחום הטכנולוגיה כי אין שום דבר אחר, כמו משאבים טבעיים).  למשל ארה"ב בעיראק- איך היא פועלת שם.

מידת המוטיבציה– כמה הגורם מוכן להשקיע פה. למשל ארה"ב בוייטנאם.  ישראל בשטחים- אין קונצנזוס לאומי. למפלגות החרדיות יש עוצמה יחסית כי אין הם מוכנים לוותר על מימון הישיבות ע"י הממשלה.

עלות הפעלת העוצמה– דוגמא: יחסים בין דתיים לחילוניים-מתייחס לכמה שני הצדדים מוכנים לשלם. כמה מן העוצמה אני מוכן להוציא כדי להשיג מטרה כלשהי. זוהי הערכת מחיר ההפעלה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: