תורת המידות והמדינה: בעיית גוף ונפש

בעיית גוף ונפש

אחת מהבעיות הפילוסופיות הגדולות. יש תפישות פילוסופיות שאומרות שאין קשר בין הגוף והנפש. יש שתי צורות הוויה שאין ביניהן שום זיקה. יש מיני תיאוריות  דואליסטיות שהחיים הנפשיים בלתי תלויים בחיים הגופניים. במאה השבע עשרה, היו כאלו שגרסו שאין שום קשר, אך בכל זאת הקורלציה הזאת קיימת בגלל שאלוהים, כמושג חיצוני,  הוא זה שמבטיח שתהיה קורלציה.

מטריאליסטים– כל מה שנחשב כאירוע פסיכולוגי ניתן לרדוקציה למונחים גופניים פיזיקאליים. מהמנטאלי לפיזיקה. היום יש ביקורת רבה על כך.

נסמכות– הנפשי מסתמך על הגופני, הנפשי פרזיט על הגופני, אך לא להפך. כלומר יש קורלציה, ולא ייתכן ששני בני אדם שיהיו באותו מצב גופני לא ירגישו אותו דבר. זה עדיין לא אומר שהנפשי קיים באופן בלתי תלוי. הנסמכות הזאת לא לגמרי ברורה , אך דווקא בעניין של גוף ונפש נראה שזה מתקיים

עולם המאקרו והמיקרו. עולם המאקרו בפיזיקה לא ניתן לרדוקציה לעולם המיקרו. אך עולם המיקרו הוא המקום הבסיסי יותר, עולם המאקרו נשען על המיקרו.

תורת המידות והמדינה – סיכום

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: