החומר לבחינת הבגרות באזרחות

החומר לבחינת הבגרות באזרחות על סמך ספרי הלימוד השונים באזרחות

כמובן שבכל שנה משתנה החומר לבחינת הבגרות באזרחות על בסיס המיקוד לבגרות באזרחות

הקישורים מובילים אתכם לסיכומים של החומר של כל אחד מהנושאים שצריך לבחינת הבגרות באזרחות. נושאים חסרים יושלמו ובעתיד ונושאים נוספים תוכלו למצוא בעמוד סיכומים לבגרות באזרחות.

מבנה בחינת הבגרות באזרחות מבוסס על שאלות מהתחומים השונים על פי המיקוד לבחינת הבגרות בנקבע בעבור כל מועד בחינת בגרות.

2 יח"ל, שאלון 34114
נושאפרקים  בספר הלימוד להיות אזרחים בישראל (הוצ' תל)פרקים בספר הלימודאזרחות לבגרות (הוצ' גשר-רכס)
א. מגילת העצמאותהקדמהפרק המבוא
ב. מדינת ישראל כמדינה יהודית
לאומיות ומדינות לאוםחלק ראשון:פרקים א' + ג'פרק 1, פרק 2
השקפות וגישות לאופיה של מדינת ישראלחלק ראשון:פרק ב'פרק 3
מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצותחלק ראשון: פרק ד'פרק 3
מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית חלק ראשון:פרק ה'פרק 2, פרק 3
ג. מהי דמוקרטיה? ערכים, עקרונות ומאפיינים של המשטר הדמוקרטי
ערכי יסוד של הדמוקרטיה – עקרונות המשטר הדמוקרטיחלק שני: פרק א'פרק 4
גישות כלכליות-חברתיות
(ליברלית וסוציאל-דמוקרטית)
חלק שני: פרק ב'פרק 4
עקרון שלטון העםחלק שני: פרק ג'פרק 1, פרק 5
עקרון הסובלנות, עקרון הפלורליזם, עקרון ההסכמיותחלק שני: פרק ג'פרק 1, פרק 4
זכויות האדם והאזרח
(זכויות טבעיות, זכויות חברתיות, זכויות קבוצה)
חלק שני: פרק ג'פרק 4
עקרון הגבלת השלטון (בחירות, הפרדת רשויות, אמצעי פיקוח וביקורת, שחיתות שלטונית)חלק שני: פרק ד'

 

 

 

 

פרק 5

 

 

 

 

ד. המשטר במדינת ישראל
יסודות חוקתיים בישראל (מעמד הכרזת העצמאות, חוק השבות ואזרחות, חוקי יסוד)חלק שלישי: פרק א'פרק המבוא, פרק 3, פרק 5
הרשות המחוקקתחלק שלישי: פרק ה'פרק 6
הרשות המבצעתחלק שלישי: פרק ה'פרק 7
תקשורת ופוליטיקה בישראלחלק שלישי: פרק י'פרק 10

לא כל הנושאים של בחינת הבגרות באזרחות מופיעים באופן ישיר כאן, וישנם נושאים נוספים ותתי-נושאים שגם הם חלק מבחינת הבגרות באזרחות ויכולים להופיע בבחינה בהתאם למיקוד. כדאי להתעדכן בכל מועד בדיוק בפרטי המיקוד לבחינת האזרחות בבגרות בכדי ללמוד את החומר המתאים, אם כי כמובן תמיד כדאי להכיר את כל החומר גם אם הוא לא במיקוד לבחינת הבגרות באזרחות.

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: