" /> " />

הרשות המחוקקת :  הכנסת

מהות – הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה

חשיבות –  הכנסת מבטאת את עקרון שלטון העם.   חברי הכנסת הם נציגי הציבור ותפקידם לייצג את

האינטרסים ורצון הבוחרים.

מעמד -  מעמד הכנסת הוא מיוחד וחשוב . יש לה עליונות וריבונות על רשויות אחרות  וזאת בשל תפקידיה

כרשות מכוננת ומחוקקת

תפקידים – רשות מכוננת :  מופקדת על  הכנת חוקה

רשות מחוקקת :  מופקדת על חקיקת החוקים במדינה

הבטחת קיומו של המשטר הדמוקרטי : פיקוח וביקורת על הממשלה, בחירת נשיא המדינה,

בחירת מבקר המדינה

הרכב -  120 חברי כנסת –  נציגי כלל המפלגות שעברו את אחוז החסימה. הנציגות של כל אחת מהמפלגותנקראת סיעה

הרכב זה מבטא את הפלורליזם בחברה  הישראלית ומשקף את הכוח היחסי של  המפלגות

מבנה - הכנסת מורכבת מסיעות קואליציה  וסיעות אופוזיציה

סיעות הקואליציה הן הסיעות התומכות בממשלה . בד"כ כוללות את רוב חברי הכנסת

( שהרי הממשלה זקוקה לאמון הכנסת )

סיעות האופוזיציה הן הסיעות שאינן תומכות בממשלה ובד"כ הן המיעוט בכנסת

לחלוקה בין אופוזיציה לקואליציה  השפעה בשני תחומים:

-          יחסי גומלין בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת

-          תחומי עבודה שוטפת של הכנסת במילוי תפקידה כרשות המפקחת על  הממשלה

דרך עבודה-  עבודת הכנסת מתבצעת על ידי חברי הכנסת המליאה ובוועדות

מליאה - כל דיון בכנסת מתחיל במליאה.

הדיונים מחולקים למסגרות : הצעה לסדר היוםשאילתההצעת אי אמון בממשלה

הרכב - כלל חברי הכנסת באולם הישיבות של הכנסת

ועדות הכנסת –  בהן מתקיימת העבודה המעשית של הכנסת :  דיון בהצעות חוק, בדיקת התקנות

שהותקנו על ידי הרשות המבצעת ( חקיקת משנה), טיפול בנושאים שהובאו בפני

הכנסת, דיון בנושאים שהופנו לממשלה וזו העבירה אותם לכנסת

הרכב- ייצוג של הסיעות על פי היחס הייצוגי שלהן בכנסת. ומכאן שלסיעות

הקואליציה יש רוב בכל ועדות הכנסת

v הכנסת כרשות מחוקקת

החקיקה  בישראל נעשית בדרך של  :

חקיקה ראשית – חקיקה הנעשית בכנסת והיא כוללת את הוראת החוק בצורה כללית.

חקיקת משנה (חקיקה מנהלית ) – נעשית על ידי הממשלה וכוללת תקנות וצווים – הוראות לביצוע החוק.

חקיקת המשנה נועדה לאפשר לממשלה לבצע את עבודתה בהתאם לחוקים שנקבעו בכנסת

(חקיקה ראשית). אסור שחקיקת המשנה תסתור את החקיקה  הראשית

 

סיכומים לבגרות באזרחות

Comments are closed.