דימוס! רבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה – גרסת התלמוד הירושלמי

מסכת שבת (ל"ג, ב') בתלמוד הבבלי מביאה את הסיפור המפורסם על רבי שמעון בר-יוחאי שבורח יחד עם בנו רבי אלעזר להסתתר מפני השלטונות הרומים במערה, ובצאתם הם שורפים במבטם את העולם. התלמוד הירושלמי מציע גירסה אחרת של מה שקרה:

רבי שמעון בן יוחאי התחבא במערה שלוש עשרה שנה, במערת "חרובים של תרומה" עד שהעלה גופו חלודה. בסוף שלוש עשרה שנה אמר: אצא לראות מה קול בעולם? יצא וישב לו על פי המערה. ראה צייד אחד שצד ציפורים ופורס את מלכודתו. שמע בת קול אומרת: "דימוס" (משוחררת), וניצלה הציפור מהמלכודת. אמר רשב" לעצמו: הציפור מבלעדי שמים לא תאבד, כל שכן בן אדם.

מקור: תלמוד ירושלמי, שביעית ט', א; בראשית רבה ע"ט, ו'.

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

עוד דברים מעניינים: