זכויות פוליטיות – הגדרה וסיכום

זכויות פוליטיות – הגדרה: זכויות פוליטיות הן זכויות טבעיות, הקשורות לתחום הפוליטי, ומאפשרות לאזרח להשפיע על תהליכים פוליטיים במדינה.
המדינה איננה מעניקה אותן ולכן איננה יכולה לשלול אותן באופן שרירותי. חובתה לדאוג שהן יתקיימו ויכובדו.
הזכויות הפוליטיות הן הזכות לבחור, הזכות להבחר, הזכות להתאגדות פוליטית, והזכות לבקר את השלטון (חלקן
זכויות אזרח בלבד, וחלקן מבוססות על הזכויות הטבעיות של כל אדם).

זכויות פוליטיות:

הזכות לבחור – זכותו של אזרח לקבוע את הרכב השלטון ובכך לבטא את עמדותיו הפוליטיות (זכות השייכת
לאזרחים בלבד).
הזכות להיבחר– זכותו של אזרח להבחר לתפקיד במוסדות השלטון ובכך להשפיע על הנעשה במדינתו ולהביא
לשינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים. (זכות השייכת לאזרחים בלבד)
הזכות להתאגדות פוליטית– זכותו של אזרח לחבור למפלגה או להקימה ובמסגרתה להשפיע על התנהלות
המדינה (זכות השייכת לאזרחים בלבד).
הזכות לבקר את השלטון – זכותו של אזרח להביע את דעותיו ומחאתו על התנהלותו של השלטון ופעולותיו. ניתן
לבקר את השלטון באמצעות הפגנות, אמצעי תקשורת, אומנות ועוד (הזכות איננה מוגבלת לאזרחי המדינה, שכן גם ביקורת חיצונית היא חשובה למשטר בריא).

ראו גם: מה ההבדל בין זכויות טבעיות, זכויות אדם וזכויות אזרח?

חזרה אל: סיכומים לבגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: