סוגי הטרמה

הטרמה היא תהליך פסיכולוגי בו נוכחות של מידע מסוים בתודעה מגבירה את הזמינות של מידע אחר. ישנן מספר סוגים של הטרמות:

הטרמה שלילית וחיובית. החלוקה בין הטרמה חיובית ושלילית נוגעת לאופן שבו היא משפיעה על העיבוד הקוגניטיבי. הטרמה חיובית מגבירה את קצב הקליטה שלנו בעוד שהטרמה שלילית מעכבת אותו.

הטרמה סמנטית. הטרמה סמנטית פעולת דרך קשירת מילים מסוימות זו לזו. אם אדם נחשף למילים בצבע מסוים ומתבקש לחשוב לאחר מכן על אובייקט יש סיכוי טוב שהאובייקט הזה יהיה בצבע שהאדם שמע\ראה קודם לכן.

הטרמה קונספטואלית. קישור בין מושגים עם קרבה מושגים. כך למשל מילים כמו "כסא" ו"ספא" קשורות זו בזו מכיוון שהן חלק ממשפחת הרהיטים.

הטרמת חזרה\ הטרמה חזרתית. הטרמה כזו מתרחשת כאשר שני גירויים מופיעים יחד כמה וכמה פעמים. הטרמה כזו למעשה דומה להתנייה.

הטרמה אסוציאטיבית. הטרמה כזו קושרת בין שינוי גירויים שבדרך כלל קשורים זה בזה, כמו למשל "חתול" עם "עכבר" או "אפונה" עם "גזר".

הטרמה תפיסתית. הטרמה כזו עושה קשר בין דברים שיש להם צורה דומה או מילים בעלות מאפיינים דומים. כל למשל "גשר" תהפוך את המילה "פשר" לזמינה יותר בתודעה שלנו.

עוד דברים מעניינים:

הפציינטים המפורסמים של פרויד

ניתוחי המקרה שליוו את מחקרו וכתיבתו של פרויד הפכו כמה ממטופליו לאנשים מפורסמים בעולם הפסיכולוגיה. כמה מהפציינטים המפורסמים של פרויד