סיכום: מאפייני הפשיזם האיטלקי

מאפייני הפשיזם בפנים איטליה

  1. הפשיזם מעמיד את המדינה והאומה מעל היחידים האזרחים-התפיסה היא כי האזרחים קיימים למען המדינה ולא ההפך. המדינה נתפסת כערך עליון, כישות אורגנית ולא כארגון מלאכותי הבא לשרת את האינטרסים של היחיד. בהתאם, ערכים מוסריים אינם מוחלטים אלא תלוי אומה. על הכול כולל הכלכלה והחיים הפרטיים להיות כפופים למדינה.
  2. השאיפה לאחדות חברתית- השאיפה ליצור אחדות חברתית ולהעלים קונפליקטים. לא מדובר בתפיסה של שיווין אלא באי שיווין כבעל ערך חיובי ובכפירה ברעיון הדמוקרטי שכן רצון הרוב הוא שיקרי ומדומה ומסווה לאינטרסים של הבורגנות. תפיסה זו מגולמת בעיקרה בדמות המנהיג שלא מבטא את רצון בוחריו אלא את רצון האומה. משום כך על הדוצ'ה (המנהיג) להיות בעל סמכות טוטאלית ועל האזרחים לציית לו, לאהוב אותו, לסגוד לו ולהיות נכונים להקריב עצמם למענו.
  3. הערכים להם חינכו במערכת החינוך הפאשיסטית- היו בהתאמה: אחדות, ציות ונכונות להקרבה, נאמנות למנהיג ולאומה, כבוד, משמעת, גבורה וגבריות, טיפוח הגוף והספורט.
  4. 4. הפשיזם מטיף ללאומיות של דם ואדמה, רואה באלימות ובכוח מרכיבים חיוביים וקורא לטיהור החברה מיסודותיה הרקובים (הפוטוריזם).
  5. 5. שילוב ייחודי של יסודות מודרניים ויסודות מסורתיים.
  6. 6. הפשיזם דוחה את הרעיונות הליברלים והמרקסיסטים לפיהם תכלית החברה לספק את צורכי היחיד.

הפשיזם האיטלקי

מקורות הפשיזם האיטלקי

עליית הפשיזם באיטליה

מהו ההבדל בין אוטוריטריות, טוטליטריות ופשיזם?

ציטוטים מעניינים (וקצת מפחידים) על פשיזם

14 הסימנים של אומברטו אקו לזיהוי מדינה פשיסטית בזמננו

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

להשתפר: