סרקזם

סרקזם – סרקזם הוא דרגה גבוהה וחריפה יותר של אירוניה מילולית. גם סרקזם יוצר סתירה בין תוכן האמירה המילולי לבין השתמעותה כאשר היא מובאת, אך לעומת האירוניה המילולית הוא עושה זאת בצורה בוטה יותר ומרומזת פחות. הסתירה בסרקזם ניתנת לזיהוי בקלות והתבלטות זאת מאפשרות לסרקזם להיות חריף יותר ומגנה יותר מאשר האירוניה. סרקזם משמש את הסיפור הדידקטי בכדי להעביר מסר חריף של גינוי ולהדגיש את טיבה האמיתי של עמדה פסולה.

עוד דברים מעניינים: