החברה היהודית בתקופה העותמנית בארץ ישראל – סיכום

החברה היהודית בארץ ישראל בתקופה העותמנית חיה תחת שלטון שהגיע עד שערי וינה. בסוף המאה ה-19 מתחילים דמדומים של האימפריה העותמנית וזה מאפשר התפתחויות שלא היו מתאפשרות לולא ההיחלשות. גורם נוסף שמשפיע הוא מעצמות שפועלות בא"י באמצעות קונסולים. יש כל מיני אינטרסים תרבותיים ודתיים שקיימים בארץ. מייצגי האינטרסים האלו הם הקונסולים שהם באי כוחם של היהודים שחיים כאן. המעמד שלהם הוא כפוף לקונוסולים ומי שמגן עליהם הוא הקונסול. מהפיכת 1905 היא תוצאת כשלון מלחמת רוסיה יפן. הכשלון יצר מהומות ברוסיה וחלקן הם פרעות ביהודים. עוד גורם רלוונטי הוא העם היהודי שמופיע בשתי צורות- ע"י תמיכה כלכלית ביהודים של ישראל (כספי החלוקה- יוצאים שליחים מהארץ לחול לאסוף כסף לארץ) וצורה שנייה אילי הון שיש להם אינטרס לתמוך בישראל.

יש הבחנה בין היישוב הישן- אותה חברה שמתקיימת עשרות שנים בארץ. גרים כאן מסיבות דתיות מתקיימת מכספי החלוקה. גלי הגירה עם מניעים דתיים. יישוב חדש- אנשים שמגיעים לא מסיבות דתיות משיחיות אלא מסיבות לאומיות. מתחילים לדבר על יישוב חדש, חברה יהודית שמתחילה להתפתח על בסיס לאומי שהוא הציונות החל מהעלייה הראשונה.

 

חזרה אל: החברה הישראלית – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: