מספר דמות

מספר דמות – מספר דמות הוא הקול הדובר בסיפור שמתפקד גם כדמות בעלילה. מספר כזה מדווח על ההתרחשויות מעמדה של היות חלק מהן וכך הוא עשוי להיות מוגבל בידיעתו ומוטה בשיפוטיו. מושג זה יכול להתקשר לעמעומו של סיפור ריאליסטי מכיוון שראייה מוגבלת ושיפוט סובייקטיבי סותרים את המגמה הריאליסטית של הצגת המציאות כהווייתה. עם זאת יש לציין כי מידת טשטוש הריאליזם של מספר דמות תלויה במידת המהימנות שלו והסיבה שיש לפקפק בדיווחיו ושיפוטיו.

מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות

אוסף מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות מכיוון שונים: מוטיבציה בעבודה, בחינוך, ללמידה ועוד. משפטי מוטיבציה וציטוטים ולהצלחה, מחקרים והרצאות

להבין את חלומות יוסף עם פרויד

יוסף ידע מצוין לפתור חלומות של אחרים, אך את משמעות החלומות שלו לקח לו כל חייו לפתור. זיגמונד פרויד מסביר מדוע.

עוד דברים מעניינים: