מספר דמות

מספר דמות – מספר דמות הוא הקול הדובר בסיפור שמתפקד גם כדמות בעלילה. מספר כזה מדווח על ההתרחשויות מעמדה של היות חלק מהן וכך הוא עשוי להיות מוגבל בידיעתו ומוטה בשיפוטיו. מושג זה יכול להתקשר לעמעומו של סיפור ריאליסטי מכיוון שראייה מוגבלת ושיפוט סובייקטיבי סותרים את המגמה הריאליסטית של הצגת המציאות כהווייתה. עם זאת יש לציין כי מידת טשטוש הריאליזם של מספר דמות תלויה במידת המהימנות שלו והסיבה שיש לפקפק בדיווחיו ושיפוטיו.

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

עוד דברים מעניינים: