גילוי העולם החדש

– גילוי אמריקה והעולם החדש מבטאים שוב את האירופוצנטריות. התרבויות הנכבשות התקיימו גם לפני בוא האירופים, אך נאנסו לקבל על עצמם תרבות זו.

– מניעים לגילוי העולם החדש (ראה סיכום מורחב על גילוי העולם החדש)

היסטורי: * מחסור במוצרים

– השתלטות האימפריה העותמנית על מקורות מתכות יקרות (זהב וכסף)

– מגפות חוזרות ונשנות של הדבר ומלחמות דת.

עתידי: * הפצת הנצרות הקתולית והפרוטסטנטית

– חיזוק מעמדה של אירופה

– התפתחות האסטרונומיה והקרטוגרפיה.

 

ראשית הגילויים

במאה ה-15 האירופים מגלים את האיים הקנאריים, החופים המערביים של אפריקה, נחצים מצרי גיברלטר (נקודה שנחשבה עד אז ל"קצה העולם") ועוברים את "כף התקווה הטובה". כמו כן, אדמירל סיני מגיע למפרץ  הפרסי, חופי אפריקה ומוזמביק.

בעקבות הגילויים, מגיעים תבלינים לאירופה, בסין מפורסם מדריך גיאוגרפי, מתגלות פריצות דרך בתחום ניווט הכוכבים, חציית קו המשווה, יבוא של זהב ועבדים שחורים וחקירת יבשת אירופה.

בעקבות החידושים,  נוצר גיוון במזון, ביכולות הכלכליות וישנה העמקה והתרחבות בהשכלה.

 

מסעו של קולומבוס

התגלית נעשית בעקבות טעות מהותית בניווט (חפש את הודו והגיע לקובה). המסע היה קשה, היה מחסור במזון וציוד והיה מרד של הספנים.

הילידים ראו באירופים אלים בשל צבע עורם, מספרם הגדול והיותם כולם גברים. על כן, הם חשפו בפניהם את אוצרותיהם. הלבנים בתמורה, הדביקו אותם בחיידקים שהיו להם קטלניים.

עם הזמן, מתגלה דרום אמריקה ובמאה ה-16 מסתיים כיבוש מרכז אמריקה. ספרד ופורטוגל נאבקות ביניהן על שטחים, עד שנחתם ביניהן הסכם.

האירופים מתעלמים מהילידים ומחלקים את היבשת בינם לבין עצמם. ההתיישבות נעשית בשיטה שדומה לפיאודליזם (למרות שבתקופה הנ"ל תפיסה זו מתערערת באירופה…). בעלי האדמות מספקים  לילדים דת, והגנה בתמורה לעבודה ומיסים.

משמעות הגילויים

1)                        השמדת תרבויות ללא כל הפקת תועלת מהן.

2)                        ייצוא התרבות, הדת ודרכי ההתיישבות בדרכים אלימות.

3)                        הפצת מחלות.

4)                        גישה לשתי יבשות (אפריקה ואמריקה) כך שאפשר יהיה להעביר ביניהן סחורות ולגדל בהם חומרי גלם.

5)                        פיתוח אמצעי שיט, אסטרונומיה וקרטוגרפיה.

בגלל ההכנסה הנוספת, השיפור בתזונה והפעילות במשק, אירופה מתרחבת דמוגרפית וכלכלית (במקביל פורצות מלחמות דת). החברה האירופית עוברת סוגים שונים של זעזוע, המשפיעים ומושפעים מתהליכי התחברותה לעולם החדש.

ייצוא הסחורות, מקטין את זמינותם במשק האירופי. בגלל הגידול באוכלוסיה והעלייה בביקוש הייתה עלייה במחירים.

כמו כן, נוצרים מונופולים כלכליים, כדוגמת בנק   Medici האיטלקי שהיה לבכיר הגורמים העסקיים באירופה.

תהפוכות כלכליות: מהפכת המחירים

הייבוא העיקרי מדרו"א הוא זהב וכסף. מרביתם עוברים דרך ספרד שאחראית להפצתם באירופה. כך, המתכות הופכות למטבעות אשר תנועתן במשק ומעברן בין הסוחרים השונים גדלה.  כתוצאה מכך, כמות הכסף גדלה, גודל העסקאות ומהירותם גדלים וכך המשק מתנפח והמחירים עולים.

המדינה העיקרית שנהנתה משינויים אלו היא אנגליה, בעלת הגישה הישירה לים ובעלת מעורבות נמוכה במלחמות הדת. ניתוקה מיבשת אירופה עצמה הוא יתרון עצום בשבילה והיא גם זו שתחולל את "המהפכה התעשייתית".

באותו זמן, אירופה נאבקת במלחמות עקובות מדם בין הקתולים והפרוטסטנטים, מתמודדת עם התכווצות המשק בגלל הדבר ונפתחת לרעיונות חדשים (למשל האוניברסיטאות).

מבוא לתרבות המערב

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: