מה זה אנלוגיה? על אנלוגיה וקישורים אנלוגיים

אנלוגיה היא טכניקה ספרותית שבה משווים שני אובייקטים שאינם קשורים זה לזה בשל מאפיינים משותפים. המטרה של הטכניקה היא למצוא נקודת דמיון בין שני דברים שונים על מנת לומר משהו על אחד מהם או שניהם. אנלוגיה קרובה למטאפורה אך מורכבת ממה בכך שהיא גם באה לטעון משהו. אנלוגיות הן אמצעים רטוריים חזקים המשמשים להצגת טיעונים רציונליים ולתמוך ברעיונות על ידי הצגת קשרים והשוואות בין דברים לא דומים.

מה זה אנלוגיה – דוגמאות

להיות "חרוץ כמו נמלה" זו דוגמא לאנלוגיה הלוקחת אדם ובעל חיים ומוצאת את המכנה המשותף של חריצות כדי לומר משהו על פעולותיו של האדם. אם אנחנו טוענים כי לגדל ילדים זה כמו לטפח גינה אז אנחנו גם משתמשים באנלוגיה ספרותית. גם בספר משלי, כאשר שלמה המלך כותב "מַיִם קָרִים עַל נֶפֶשׁ עֲיֵפָה וּשְׁמוּעָה טוֹבָה מֵאֶרֶץ מֶרְחָק" הוא משתמש בקישור המדמה השמועה הטובה למים מרעננים על נפש עייפה.

קישורים אנלוגיים

קישורים אנלוגיים בספרות הם קישור בין שני אלמנטים או יותר ביצירה כך שיש בניהם לפחות נקודת דמיון אחת ונקודת שוני אחת. ישנם שני סוגי אנלוגיות, אנלוגיה ניגודית המדגישה את השוני בין שני אלמנטים על אף הדמיון שבניהם, ואנלוגיה ישרה המדגישה את הדמיון שבין שני אלמנטים על אף ההבדל בניהם. האנלוגיה מעמתת את שני האלמנטים ומאפשרת השוואה בניהם, השוואה שבתורה יכולה להאיר משמעות מסוימת שהסיפור מבקש להעביר. כך יכולה למשל אנלוגיה ניגודית לחדד פרטי אופי של דמות מסוימת דרך הנגדתה לאחרת. אנלוגיה ישרה יכולה להאיר יסוד קבוע וגורף, או מכנה משותף, המתקיים אצל בני-אדם רבים גם אם הם נבדלים זה מזה בצורות אחרות. לטעמי והבנתי קישורים אנלוגיים הם טכניקה רלוונטית לסוגות רבות ואין לריאליזם עניין בלעדי בהן או יתרון מובהק שהוא מוצא בהן. אף יותר מכך, הדגשה של קשרי דמיון או שוני והקבלות הן קישור ספרותי (ולא דמוי-מציאות) ולכן יכולות להתפס כפעולה מלאכותית של הסוז'ט על הפאבולה ולגרוע מהרושם הטבעי של הסיפור. במילים אחרות, יצירת קשר בין אלמנטים במציאות לרוב אינה כה בהירה ונגישה כפי שהיא בספרות, ויש בכך משום פגיעה ביכולתה של הספרות לטשטש את מלאכותיותה כפי שמבקש הריאליזם. הריאליזם הסוציאליסטי, לעומת זאת ועל אף היותו ריאליזם, יכול למצוא עניין רב באנלוגיות משום שהן יכולות לשמש בכדי להצביע על ולהאיר עקרונות במציאות, לעצב דמויות המגלמות אידיאל למול ניגודן וכן הצבת עקרונות אוניברסאליים.

עוד דברים מעניינים: