יסודות מדעי ההתנהגות: תיאורית ההוגנות של אדמס

תיאוריית ההוגנות של אדמס מתבססת על הרעיון, שלאנשים יש צורך בסיסי להרגיש תחושת הוגנות. כיצד אנו יודעים, האם המצב הוגן? אנו משווים את עצמנו לאחרים ומנסים לעמוד על כך, האם קיימת הוגנות בין אנשים. התיאוריה יוצאת מתיאוריה ותיקה יותר, הנקראת "השוואה חברתית". במסגרת התיאוריה הזו, אם יש קריטריון אובייקטיבי להשוואה, אנו משווים אליו. אם אין קריטריון אובייקטיבי להשוואה, אנו מתבוננים באחרים ומבצעים השוואה.

מצב של הוגנות מתרחש כאשר יש יחס שווה בין התשומות לתפוקות:

תשומות אישיות                תשומות של אחר

—————-     =          —————–

תפוקות אישיות                 תפוקות של אחר

  • אם אנו מקבלים פחות, למרות שהתנאים דומים – אנו חשים בחוסר הוגנות – מוביל לכעס, מרמור, תחושות קיפוח.
  • אם אנו מקבלים יותר מאחרים, למרות שהתנאים דומים – אנו חשים בחוסר הוגנות – עלולים לחוש באשמה (מעורר לעיתים השגות, אבל בד"כ נכון).

חידוד: אם פרט תופס מעצמו חכם יותר מכולם, אז מאוד יתכן, שהוא לא יחוש באשמה, באם הוא יצליח יותר מאחרים, חרף העובדה שכולם השקיעו את אותה כמות זמן.

אם אין תחושת הוגנות, אנו נפעל להשיב את ההוגנות ע"י:

1. באופן מעשי (שינוי תשומות, שינוי תפוקות).

2. באופן קוגנטיבי (שינוי מרכיבי המשוואה, שינוי מושא ההשוואה).

א. לשנות את התשומות – אם פרט מרגיש, שהוא מקבל פחות מאחרים, אזי הוא ישקיע פחות. כך, הפרט אמנם יקבל פחות, אבל הוא ישקיע פחות.

דוגמא: אם עובד מסוים מרוויח פחות מחבריו לעבודה, אזי סביר שהוא יאזן את המשוואה ע"י השקעה פחותה בעבודה. לעומת זאת, אם פרט חש שהוא מקבל יותר מאחרים לעומת כמות ההשקעה, סביר שהוא יעלה את התשומות בכדי לאזן את המשוואה.

דוגמא: אם עובד מסוים קיבל העלאה במשכורת והוא מרוויח יותר מחבריו לעבודה, אזי סביר שהוא יעבוד יותר קשה מהם, בכדי לאזן את המשוואה.

ב. לשנות את התפוקות (את התוצאה) – האדם יחוש צורך לשנות את התוצאה של הדברים ובכך להשיג  הוגנות.

דוגמא: אם עובד מסוים מרוויח פחות מחבריו, אזי סביר שהוא יבקש העלאה במשכורת.

2. שינוי קוגנטיבי / תפיסתי

א. לשנות תפיסתית את מרכיביו המשוואה בכדי להשיג הוגנות ß שינוי התפיסה המחשבתית שלנו

דוגמא: עובד מסוים אולי מרוויח פחות מחבריו, אבל הוא יאזן את המשוואה ע"י הכרה בכך שלחבריו

          מגיע יותר בגלל כל מיני סיבות (ותק, ניסיון, הם קרחים). עובד גם הפוך ß הכרה של הפרט בכך

          שלו דווקא מגיע יותר ולכן התפוקות שלו גבוהות יותר.

ב. לשנות את מושא ההשוואה  – לשנות את המודל, שלעומתו אנו משווים את עצמנו.

יישום תיאוריית ההוגנות של אדמס בארגון

התיאוריה אמנם לא שימושים בניבוי התנהגות, אבל היא מאפשרת לנו להבין כיצד הארגון (והעולם בכלל) עובד. התיאוריה הובילה להבנה, שעובדים אינם פועלים בחלל הריק. קיימת השוואה בין עובדים, שאנו צריכים להתייחס אליה.

קראו גם:

6 תיאוריות מוטיבציה בעבודה ובהתנהגות ארגונית

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: