סיכום בהיסטוריה: פועלו של הנביא ישעיהו במהלך גלות בבל

סיכום בהיסטוריה: פועלו של הנביא ישעיהו במהלך גלות בבל

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת הסיכומים בהיסטוריה א כאן באתר

הנביא ישעיהו השני נשא  את נבואותיו בתקופה שבה כורש ביסס את שלטונו  בארץ מדי וארץ לוד (קדמת אסיה). הוא ניבא  את ניצחונו  על  ממלכת בבל האלילית.  ניצחון  אשר יביא בעקבותיו חופש  וחרות  לגולי יהודה בבבל. צרות השעבוד,  טיהרו חלק גדול מן הגולים, אך הם לא הסתפקו בכך, אלא שהם  שאפו לשוב למולדתם, אל מקום פולחנם ואל בית מקדשם בירושלים.

הנביא ישעיהו עודד  וניחם את  הגולים במילים: "..ה' ימחה את פשעי עמו למענו", "..ה' ייתן לירושלים מבשר..", "וביהודה יהא קיבוץ גלויות".."..ה' יביא את בני ציון בחיקו, כטלאים רכים שהרועה נושאם בחיקו, יביא אותם ממזרח וממערב, מצפון ומדרום ויקבצם מקצה הארץ, ואל ארץ יהודה ישוב "כל הנקרא בשמו". ה' בכבודו ובעצמו יפנה  לפני הגאולים את דרך המדבר ויישר מסילה בערבה, יגביה כל בקעה וישפיל כל הר..".

פסיכולוגיה חיובית וקארמה טובה

מה הקשר בין הרעיון העתיק של קארמה לבין התורה המודרנית של פסיכולוגיה חיובית? ואיך לדאוג לעצמנו זה בעצם לדאוג לכל העולם

עוד דברים מעניינים: