הישגי הקונגרס הציוני הראשון וחשיבותה של תוכנית באזל

הישגי הקונגרס הציוני הראשון:

  • הפצת מהותה, ייעדה וכוונותיה של התנועה הציונית בעולם כולו.
  • דרך ניהול הקונגרס – בגלוי ובאופן רשמי, מאפשרת גיוס אהדה ועזרה מהשליטים
    שתמיכתם נחוצה ע"מ להשגת מטרותיה של התנועה הציונית.
  • גיבוש היהודים – ליכוד ואיחוד של הקבוצות השונות בעם היהודי סביב הרעיון הציוני.

חשיבותה של התוכנית וחשיבותו של הקונגרס:

  • תוכנית באזל – אושרה בקונגרס הציוני הראשון הפכה למסמך היסוד של התנועה, מסמך בו יש פשרה בין הזרמים הגדולים של התנועה (מעשית/רוחנית/המדינית)  סייעה לגיבוש וליכוד התנועה הציונית. תוכנית באזל יצרה הנהגה מדינית/פוליטית של העם היהודי והקונגרס הפך להפרלמט של העם היהודי. הרצל הפך למנהיג התנועה ומנהיגותו התקבלה על כולם.
  • לראשונה נפגשו נציגים מרחבי העולם היהודי בכדי לדון בעיד העם ובאחדותו. הקימו מסגרת שתטפל בצורכי העם = ההסתדרות הציונית העולמית.
  • חיזוק תהלך הדמוקרטיה – הקונגרס טרם לתהליך זה באמצעות בחירות חופשיות למוסדות השונים ובאמצעות מתן ייצוג לזרמים השונים בתנועה.
  • ההפיכת התנועה הציונית לתנועה לאומית מוכרת – שהעלתה את הבעיה היהודית על סדר היום והכריזה בגלוי על מטרותיה.

בסיומו של הקונגרס הציוני הראשון אמר הרצל: " בבאזל, ייסדתי את מדינת היהודים… המדינה כבר נוסדר בתמצית מהותה, במאווי העם למדינה…"

כלומר ייסודה של המדינה טמון קודם ברצון העם שתהיה לו מדינה והרצל הרגיש שבקונגרס באזל הוא כיוון את האנשים אל הלך מחשבה של מדינה.  מעבר לכך המוסדות שעל הקמתם הוחלט בקונגרס שימשו בסיס למוסדות המדינה לדוגמא הקונגרס – פרלמנט וכו'.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

עוד דברים מעניינים: