סיכום מעולה בספרות: רכוש נטוש / שולמית לפיד

המחזה " רכוש נטוש" של שולמית לפיד הוא מחזה ריאליסטי. המחזה עוסק בסיפורן של אם ושתי בנותיה, שמתגוררות במבנה המוגדר  בתור "רכוש נטוש" שאמור לעבור הריסה. המחזה מתחקה אחר הקונפליקט בין האם ובנותיה לממשלה שמבקשת להרוס את המבנה ולהעביר את האם ובנותיה למקום חדש. המחזה מתאר את עמדתן של הדמויות השונות כלפי המהלך של הריסת הבית והמעבר למגורים חדשים. קונפליקט נוסף שמתקיים במחזה הוא הקונפליקט בין האם ובנותיה. האם נשארת כרוכה אחר העבר ומתעקשת לנסות לגרור את בנותיה לחיים שפניהם מופנים לאחור. כנגדה מתייצבת הבת עליזה שמתנגדת לנטייה של האם ומתייצבת לצד האב שמסכים להרסית הבית בעבור פיצוי כספי הולם. כך מעצב המחזה "רכוש נטוש" קונפליקט כפול, חיצוני ופנימי, בין המשפחה והממשלה ובין המשפחה לבין עצמה, בין העתיד ובין העבר.

שם המחזה ומשמעות המושג "רכוש נטוש"

המושג "רכוש נטוש" מתייחס לרכוש שננטש ואין מי שדורש אותו. בהקשר הישראלי המושג מתייחס במקרים רבים למבנים שננטשו על ידי ערבים שברחו או הוברחו במהלך קרבות מלחמת העצמאות או לאחר מכן ואילו יהודים השתלטו עליהם וקבעו עליהם חזקה כעובדה בשטח. ברבות השנים הפכו הרבה מקרים של "רכוש נטוש" לנקודות מחלוקת כאשר צרכי הפיתוח של הערים ביקשו להרוס אותם ויצרו קונפליקט עם המשפחות שהתגוררו בהם. כך שם המחזה אוגר בתוכו מספר נקודות קונפליקט חשובות של החברה הישראלית. השם מקבל משמעות נוספת בתוך היחסים המשפחתיים ומבטא גם את המשפחה שאף היא "רכוש נטוש" כאשר האם, למשל, מעידה על בנותיה שהן "כל הרכוש שיש לי בעולם".

להלן תמצאו אסופת סיכומים של היבטים שונים של המחזה של שולמית לפיד. לנוחיותכם מחולקים הסיכומים לנושאים שונים המתייחסים להיבטים שונים של המחזה כולל מבנה העלילה, הדמויות, הקונפליקטים, דרכי העיצוב. הסיכום של המחזה כולל גם תקציר של ההתרחשויות המרכזיות, מוטיבים והמשמעותיות המרכזיות של המחזה. בכל סיכום תמצאו גם קישורים לנושאים אחרים על מנת לאפשר לימוד נוח ויעיל.

מבנה העלילה

הדמויות ואפיונן

דרכי עיצוב ומוטיבים

מתוך: סיכומים לבגרות בספרות

עוד דברים מעניינים: