ארס פואטיקה בשיריו של ביאליק

שירים רבים משיריו של חיים נחמן ביאליק הם שירים ארס פואטיים המופנים אל עצם מעשה היצירה של המשורר ומקורותיה. שלושה מהשירים הארס-פואטיים המפורסמים ביותר של ביאליק הם "לא זכיתי באור מן ההפקר", "ים הדממה פולט סודות" ו"זריתי לרוח אנחתי". להלן נציע סקירה קצרה של מוטיבים ותמות מרכזיים בשירתו הארס פואטית של ביאליק.

בחינה משווה של שלושת השירים הנזכרים לעיל מגלה כי בשלושתם משתמש ביאליק במטאפורות הלקוחות מעולם הטבע על מנת לתאר את מעשה היצירה, וכי על פי רוב מטאפורות אלו משמשות על מנת להדגיש את המחיר שמשלם המשורר בעבור יצירתו. ב"לא זכיתי באור מן ההפקר" המטאפורה הטבעית היא של סלע – "כי מסלעי וצורי נקרתיו", ב"ים הדממה פולט סודות" המטאפורה היא של ים ונחל (אך גם של כוכב נופל) ואילו ב-"זריתי לרוח אנחתי" המוטיב הוא של רוח. עוד מוטיב טבעי שעליו ניתן לדבר ומופיע ב"ים הדממה" ו"זריתי לרוח" הוא מוטיב המעיין שמדמה את ליבו של ביאליק ממנו הוא דולה את שיריו ויצירתו. ראוי לציין כי גם בשירו "לנתיבך הנעלם" מופיע מימד ארס-פואטי בהקשר של מטאפורה טבעית בסיומת "אפלח עולם בברקי ורעמי \ ואחיהו בגשמי \ ובשירי"

מוטיב נוסף שרווח בשירתו הארס-פואטית של ביאליק הוא מוטיב האש. ב"לא זכיתי באור מן ההפקר" מתחיל מעשה היצירה ב"ניצוץ" ומסתיים ב"בערה" שאותה צריך המשורר, כלומר ביאליק, לשלם. ב-"זריתי לרוח אנחתי" שוב חוזר מוטיב האש – "בלבבי שלהבת יקודה". כאן מתפתח מחיר הבערה שמשלם המשורר לכליה שהיא תוצאת הבערה הם מרכיב העשן – "אוד עשן הנני" ו-"לבבי עוד יעשן במסתר".

בכל אחד מהשירים הארס-פואטיים מתאר ביאליק את המחיר שמעשה היצירה גובה ממנו. ב-"לא זכיתי באור מן ההפקר" המלאכה של חציבת השיר מתוך "צורו" של המשורר מובילה בסופו של דבר לבערה המוצגת בתור מחיר שיש לשלם, צרותיו של ביאליק הן הכלי לחציבת חרוזיו מתוך סלע חייב, מלאכה המובילה בסופו של דבר לבערה. ב-"ים הדממה פולט סודות" אנו נכנסים ל"פוקוס" על אותו הלב שמלאכת הכתיבה מבעירה אותו שמנהל מערכת יחסים בין הפנים והחוץ – הכמיהה של הלב אל הכוכב הרחוק (והנופל) שהיא כל עולמו של ביאליק. ב"זריתי לרוח אנחתי" אנו שוב שבים אל המחיר שמשלם המשורר בעבור יצירתו ובחזרה אל מוטיב המעיין כשעת הופך לפצע "מגולל באפר ודמים".

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

עוד דברים מעניינים: