אשליית (אילוזיית) הירח – הגדרה והסבר

פסיכולוגיה קוגניטיבית: אילוזיית הירח

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

אילוזיית הירח –  כאשר הירח נמצא בקו האופק הוא נתפס כגדול במידה רבה מזו שבה הוא נתפס בשעה שהוא נמצא ברום השמים. כאשר אנו מסתכלים לכיוון האופק קיימים רמזי עומק רבים כגון: עצמים מוכרים שגודלם קטן, קווים ישרים, מתכנסים וכדומה, משום כך עיגול הירח נתפס כקרוב כאשר הוא באופק. לעומת זאת, כאשר אנו מביטים אל רום השמיים אין כל רמזי עומק ולכן הירח נתפס רחוק יותר לעומת מצבו בנקודת האופק. משום כך, תיקון קביעות הגודל מופעל ביתר עצמה במצב האופקי. אך מאחר שהתמונה הרטינלית של הירח היא בגודל שווה בשני המקרים, יש הגדלה של הגודל הנתפס במצב האופקי. כל האילוזיות הללו נובעות מתיקון יתר של מנגנון קביעות הגודל.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: