סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: התערבות בתהליכי מעלה\מטה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית:  התערבות בתהליכי מעלה\מטה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

התערבות מקלה של תהליכי מלמעלה-למטה על תהליכי מלמטה-למעלה- השפעת קשב חזותי על תפיסת צורה – קשב חזותי הוא גורם מלמעלה-למטה המשפיע גם על תהליכי תפיסה המתרחשים בד"כ בעיבוד מלמטה-למעלה בלבד. תיאורית הזרקור הקשבי מראה כי הפניה של הקשב למקום הגירוי (תהליך מעלה-מטה) משפרת את תפיסתו (תהליך מטה-מעלה). תיאורית אינטגרציית התכוניות – מציעה תפקיד מיוחד של זרקור לקשב חזותי, והוא חיבור התכוניות לאובייקטים. לפי תיאוריה זו אינטראקציה בין תהליכי תפיסה המתבצעים מלמטה-למעלה, לבין גורם הקשב החזותי המופנה בתהליך מלמעלה-למטה, היא הכרחית לשם תפיסת חיבורים בין תכוניות לכלל אובייקטים שלמים, כאשר אובייקטים אלה אינם מוכרים לנו וכאשר הם נחשפים לזמן קצר.

 

התערבות מפריעה של תהליכים מלמעלה-למטה – אפקט סטרופ – התערבות הקשב החזותי בתהליכי תפיסה המתבצעים מלמטה-למעלה היא לעיתים חיונית ומסייעת לתפיסה כפי שמראים מחקרי הזרקור הקשבי ואינטגרציה בין תכוניות. התערבות זו יכולה לגרום לעיתים להפרעה בעיבוד המתבצע מלמטה-למעלה והפרעה זו היא בלתי נמנעת. אפקט סטרופ מבטא את הפער בין זמן התגובה הנדרש לשיום הצבע של מילות צבע תואמות (אדום הכתובה בדיו אדומה) לבין זמן התגובה הנדרש לשיום צבע של מילות צבע שאין תואמות (אדום שכתובה בדיו ירוקה). אפקט זה מראה כי מתרחש עיבוד סמנטי של גירוי, גם כאשר צריך לתפוס את צבעו בלבד ולהתעלם ממשמעותו הסמנטית. השפעה מפריעה זו של העיבוד הסמנטי, המתרחש מלמעלה-למטה, על תפיסת הצבע המתרחשת מלמטה-למעלה, איננה ניתנת לשליטה. אפקט זה ממחיש תופעה נוספת, הפרעה במיקוד קשב בגלל קיום תחרות תגובתית בין שתי תגובות המתחרות זו בזו – התגובה לקריאת המילה והתגובה לקריאת שם צבע הדיו שבו היא רשומה. כדי למלא את התפקיד יש לדכא את הנטייה לקרוא את המילה הכתובה. זמן התגובה הנוסף הנדרש לביצוע מטלת שיום הצבע מבטא את המאמץ הנוסף, שיש להשקיע בדיכוי התגובה של קריאת מילה ובבחירת התגובה של כינוי צבע הדיו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: