סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: מבנה הזיכרון הסמנטי – מודל קולינס וקווליאן

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: מבנה הזיכרון הסמנטי – מודל קולינס וקווליאן

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

מבנה הזיכרון הסמנטי – מודל קולינס וקווליאן

המדד המקובל ביותר לבחינת הזיכרון הסמנטי הוא מדד של זמן תגובה כאשר נבדקים מתבקשים לאמת נכונות טענה והחוקר מודד את זמן התגובה שבו עונים על השאלה בתשובה חיובית או שלילית. מניחים כי ככל שזמן התגובה מהיר יותר, כך המושגים מאורגנים קרוב יותר זה לזה במרחב המנטאלי (ז"א לא מבחינת מיקום פיזי במוח אלא שהייצוגים שלהם קרובים באופן שהם מיוצגים). שימוש אחר בזמן תגובה נעשה במטלת ההחלטה הלקסיקלית שבה נבדקים מתבקשים לשפוט מהר ככל האפשר אם רצף האותיות המוצג בפניהם הינו מילה תקנית.

 

מודל המדרג של קולינס וקווליאן – המודל מבוסס על הנחת היסוד שלפיה מבנה הידע האנושי הינו היררכי דמוי רשת. הרשת מוגדרת כמערכת מושגים הקשורים זה בזה, כל נקודה מייצגת שם של קטגוריה הממוקמת באופן היררכי שבו הקטגוריה הכללית ביותר מופיעה למעלה ופריטים מתוך הקטגוריה מופיעים נמוך ממנה בהיררכיה. המדרג הינו על בסיס הכול או לא כלום לפיכך קנרי היא ציפור ואין כל הבדל בינה ובין תרנגולת במידת היותה ציפור. העיקרון שלפיו כל תכונה רשומה מספר מינימאלי של פעמים (תכונת כנפיים מופיעה בציפורים אך לא ברמת הקנרי) נקראת בשם חיסכון קוגניטיבי: כל תכונה (צורך לנשום) מיוצגת רק ברמה הגבוהה ביותר שבה אפשר לייצג אותה (בעלי חיים). תכונות מיוצגות ברמה נמוכה (כגון יודעת לשיר) רק אם הן אינן תכונות של מושגים גבוהים יותר ברשת. קולינס וקווליאן הראו:

  1. שליפת תכונה מתוך המושג עצמו (קנרי יודעת לשיר) אורכת פחות זמן משליפת תכונה מנקודה גבוהה יותר בהיררכיה (נחליאלי יודע לעוף).
  2. הזמנים לשליפת מידע ולמעבר בין נקודות הם אדיטיביים.כלומר, פרק הזמן הנדרש להשלים את שתי הפעולות הנו סכום של כל פעולה בנפרד. לדוגמה, הזמן לאשש את הטענה האם קנרי יכולה לעוף בנוי מן הזמן האורך לעלות מקנרי אל נקודת הציפור, בתוספת הזמן האורך לשלוף את תכונת יודע לעוף מנקודת הציפור. הפעילות השנייה תלויה בראשונה ואינה יכולה להתבצע בלעדיה ולכן פרק הזמן הוא סכום שתי הפעולות.
  3. הזמן לשלוף תכונה מתוך מושג, בלתי תלוי במקומו של המושג בהיררכיה. לדוגמה, פרק הזמן לאישוש הטענה שלפיה בעלי חיים נושמים זהה לפרק הזמן האורך לאישוש הטענה שלפיה לציפורים יש כנפיים.

נבדק יכול לתת תשובה שלילית באחת מ-3 דרכים: הוא יכול לחפש ברשת הסמנטית עד שימצא סתירה בין הטענה לבין המידע ברשת, הוא יכול לחפש מידע ברשת במשך זמן רב או מספר ניסיונות המוגדרים מראש וכאשר החיפוש עבר את הקריטריון המוגדר מראש הוא נפסק וניתנת תשובה שלילית, הוא יכול לחפש בכל הנקודות ברשת עד תום ורק אם כל הנקודות נסרקו אפשר לתת תשובה שלילית. שתי ביקורות שנמתחו על המודל: המודל מיטיב להסביר את הדפוס המתקבל בעבור תשובות חיוביות אך נכשל בהסבר הדפוס שהתקבל בעבור שיפוטים עם תשובות שליליות, הרעיון כי לכל תכונה ייצוג בודד (חיסכון קוגניטיבי) הנו רק אפשרות אחת למודל רשת ויש סיבות להאמין כי לכל תכונה האפשרות להיות מיוצגת כמה פעמים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: