סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: החלוקה לזיכרון סמנטי ואפיזודי

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: החלוקה לזיכרון סמנטי ואפיזודי

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

החלוקה לזיכרון סמנטי ואפיזודי

זיכרון סמנטי – נועד לידי הבסיסי שיש לאורגניזם ובכלל זה: אוצר השפה וחוקי הדקדוק, עובדות, תיאוריות, חוקים וכדומה. שליפת ידע סמנטי יכולה להיות אוטומטית או מכוונת. הזיכרון הסמנטי הינו מכלול הידע העומד לרשותנו ולפי טולווינג קודם לזיכרון האפיזודי מבחינה אבולוציונית.

זיכרון אפיזודיזיכרון זה נוגע לזיכרונותיו האישיים והאוטוביוגרפיים של האדם, להתנסויותיו וכדומה. עפ"י טולווינג הזיכרון האפיזודי הינו זיכרון אישי של כל אדם המאפשר לו לבצע מסע מנטאלי בזמן סובייקטיבי ומאפשר לחוות חוויות מחדש ולבצע מסע זמן גם אל עבר העתיד (תרבות אנושית עפ"י טולווינג).  הזיכרון האפיזודי מאופיין בעובדה שעל הזוכר להיות ב"מצב שליפה" שבו הוא מתכוון לשלוף פריטים מן העבר. טולווינג טוען כי זיכרונות אפיזודים מלווים במודעות אוטונואטית כלומר, מודעות על ידע אודות העצמי (והיא שונה מהמודעות המלווה זיכרונות סמנטיים שהיא מודעות נואטית, כלומר מודעות אל הידע).  כנראה שהזיכרון האפיזודי מאוחר מאוד מבחינת התפתחות האדם.

ישנם ממצאים התומכים בקיומם הנפרד של הזיכרון הסמנטי והזיכרון האפיזודי. מחקרו של דוזל וחבריו הראה כי קיים דפוס פעילות אלקטרו-פיזיולוגית שונה עבור ביצועים של "יודע" לעומת "זוכר". במחקר זה בחנו נבחנים במטלת היכר שבו מוצגים פריטים בשלב הלמידה ומוצגים פריטים ישנים וחדשים בזמן המבחן ועל הנבדקים לדווח האם הם זוכרים את הופעתם של הפריטים בשלב הלמידה (זיכרון אוטונואטי מן העבר) אם הם רק יודעים כי הפריטים הופיעו בשלב הלמידה אך אינם זוכרים את האירוע הממשי שבו הופיעו ברשימה (זיכרון נואטי) או אם אינם מודעים כלל להופעתם של הפריטים בזמן הלמידה. דוזל וחבריו מדדו גם את הפעילות האלקטרו-פיזיולוגית של המוח בעזרת ERP. הם מצאו דפוס פעילות אלקטרו-פיזיולוגית זהה בעבור כל השיפוטים של "זוכר" ופעילות אחרת בעבור כל השיפוטים "יודע". כלומר, נמצאה דיסוציאציה ברמת פעילות המוח בין שני סוגי השיפוטים השונים. כמו כן הדפוס האלקטרו-פיזיולוגי שהתקבל בעבור השיפוט "זוכר" היה זהה בעבור שיפוטים שבהם הפריט אכן הופיע בשלב הלמידה ושיפוטים של אזעקות שווא. עפ"י הממצא החשוב ביותר הדפוס לא היה תלוי בנכונות השיפוט של הנבדקים (פגיעה או אזעקת שווא) אלא רק במודעות הסובייקטיבית שהתלוותה לזכירת פריטי המבחן. ממצא זה מראה קורלציה בין פעילות מוחית לבין מצבי תודעה – קורלציה התואמת את החלוקה בין מודעות נואיטית (בשיפוטי "יודע") למודעות אוטונואיטית (בשיפוטי "זוכר").

ממצא נוסף התומך בחלוקה בין זיכרון סמנטי לאפיזודי הינו בפעילות השונה שנמצאה במוח (ע"י שיטות של הדמיה מוחית) בזמן חשיבה על אירועים אישיים (זיכרון אפיזודי) לעומת חשיבה אודות ידע כללי (זיכרון סמנטי). טולווינג דיווח על דיסוציאציה נוירופסיכולוגית אצל חולה אמנזיה שאיבד את זיכרונו האפיזודי אך זיכרונו הסמנטי נפגע קלות. הוא לא זכר אירועים מחייו אך זכר עובדות רבות על העולם ומיומנויות רבות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: