מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: תיאוריות תפיסה

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: תיאוריות תפיסה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה 

תיאוריות תפיסה

Ü      תפיסה ישירה (גיבסון)- גישה ביהביוריסטית הטוענת כי המידע שאנו מקבלים מהסביבה מספיק בכדי לפתור כל בעיה שהסביבה מציגה בפנינו- יותר נכון ההצגה הדו ממדית שלו על הרטינה שלנו. הגישה לא מנסה לתאר תהליכי חישוב אלא רק לחקור תהליכי גירוי ותגובה.

Ü      קונסטרוקציוניזם (מתנגדי גיבסון)- גישה קוגניטיבית המדגישה תהליכי Top-Down. הגירוי הראשוני דל ונדרשים תהליכי חישוב על מנת לאפשר תפיסה. הגישה מתמקדת בחקירת תהליכי חישוב. היום זו הגישה הדומיננטית.

 

סוגי תהליכים בתפיסה

  • תהליכי Top-Down – השפעות על התפיסה שמקורן בנו ולא בגירוי (ציפיות, תשומת לב, ניסיון, ידע קודם). מלמעלה למטה.
  • תהליכי Buttom-Up – השפעות על התפיסה שמקורן בגירוי. מלמטה למעלה.

 

קיימים שלושה סוגי גירויים

  1. גירוי דיסטלי האובייקט עליו התופס מסתכל, כמו שהוא קיים בעולם. תלת מימדי.
  2. גירוי פרוקסימלי הדמות שהגירוי מטיל על הרשתית. המידע כפי שהוא מגיע למוח. דו מימדי.
  3. גירוי נתפס/מתפס- תוצר תהליך התפיסה, מה התופס מרגיש שהוא רואה (תוצר של תהליכי חישוב במוח). החוויה הפסיכולוגית. המתפס אינו זהה לגירוי הדיסטלי ולא לגירוי הפרוקסימלי. הייצוג הרטינלי משתנה אך המתפס נשאר ללא שינוי (קביעות צורה וקביעות גודל).

ç ישנם אינסוף גירויים דיסטליים שיכולים היו ליצור את אותו הגירוי הפרוקסימלי.

מודל תיאורטי לזיהוי אותיות

במודל קיימות שלוש שכבות של גלאים:     1. שכבה של גלאי תכוניות (הקווים שמרכיבים את האותיות)

                                                                2. שכבה של גלאי אותיות.

                                                                3. שכבה של גלאי מילים.

כל שכבה מוסרת ומקבלת מידע שהשכבות הצמודות אליה.

ההשפעה מרמת המילים לרמת האותיות מסבירה מדוע הקשר מסייע בתהליכי זיהוי- תהליכי Top-Down.

סוגי מסרים:  1. מסר מעורר– כאשר התכונית שולחת מסרים לכל האותיות שמכילות אותה.

                    2. מסר מעכב­- כאשר התכונית שולחת מספרים לכל האותיות שלא מכילות אותה.

בשכבה של גלאי האותיות והמילים ישנו מנגנון מעכב נוסף הנקרא "אינהיביציה הדדית". בשכבת האותיות למשל, כאשר אות מסוימת מעוררת היא שולחת מסרים מעכבים לשאר האותיות בשכבה. במקרה זה יתרון ההתחלה הופך ליתרון מנצח.

 

אפקט קדימות המילה

ניתן לזהות את האות בצורה הטובה ביותר בקונטקסט של מילה, אח"כ לבדה ולבסוף ברצף סתמי של אותיות. אפקט קדימות המילה זה ביטוי לקשרים המעוררים היורדים מהמילים לאותיות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: