פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: ייחודיות ומתאמים מדומים

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: ייחודיות ומתאמים מדומים

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

ייחודיות ומתאמים מדומים

סוג זה של הטיות סטריאוטיפיות אינו נובע מתהליכים קוגניטיביים בלבד אלא מהאופן בו אנו מגיבים לאנומליות סטטיסטיות. מתאם מדומה (Illusory Correlation): אמונה שגויה לגבי קשר (שלמעשה לא קיים) בין אירועים, מאפיינים וקטגוריות.

אירועים ייחודיים מושכים תשומת לב ולכן הם נחרטים יותר בזיכרון  ומקבלים ייצוג גדול מדי. זה נכון במיוחד לגבי מיעוטים, אשר הינם בולטים במיוחד עבור הרוב והתנהגות שלילית – שגם היא בולטת במיוחד בשל היותה נדירה יותר. לפיכך, התנהגות שלילית של המיעוט הנה בולטת באופן כפול ולכן נראה שהיא נפוצה יותר מאשר התנהגות שלילית של הרוב. אפקט זה מכונה ייחודיות מזווגת (Paired Distinctiveness)  – צימוד של שני אירועים ייחודים אשר הופכים עוד יותר בולטים בשל התרחשותם יחד.

ניסוי המדגים זאת: מראים לנבדקים שקפים המתארים התנהגות חיובית או שלילית של חברי קבוצה א' או ב' (הקבוצות לא היו מציאותיות כך שלנבדקים לא היו אמונות קודמות לגביהן). בקרב שתי הקבוצות, אחוז ההתנהגות החיובית היה זהה (69%) ולכן לא היה מתאם בין התנהגות להשתייכות לקבוצה. לאחר מכן, הנבדקים נתבקשו לשייך התנהגויות מסוימות לאחת הקבוצות להעריך את תכונות האופי של חברי שתי הקבוצות. נמצא שהנבדקים נטו לשייך יותר את ההתנהגות השלילית לחברי הקבוצה הקטנה מאשר לקבוצה הגדולה ושייכו יותר התנהגות חיובית לקבוצה הגדולה מאשר לקטנה. בנוסף, הנבדקים נתנו הערכת אופי אוהדת יותר לקבוצה הגדולה.

יש לשים לב לשני דברים בנוגע לניסוי הנ"ל:

  1. התוצאות מרשימות במיוחד לאור זאת שהניסוי נעשה ללא הקשר מסוים. בחיים כן קיים הקשר (לדוג', הגזע של הקבוצות) שעשוי להבליט עוד יותר את יצירת המתאם המדומה.
  2. הניסוי מנבא שאנו ניטה לפתח מתאם מדומה בין כל שני משתנים אשר הינם ייחודים, אך בפועל אין זה כך. לדוג', אנו לא נוטים לפתח מתאם מדומה לגבי אנשים שמאליים שהינם צמחוניים, למרות שאלו שני מאפיינים ייחודיים. כלומר, התיאוריה מבצעת ניבוי יתר. התיאוריה אינה מצליחה לנבא אילו צימודים יחודיים עשויים להתפתח לסטריאוטיפים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: