פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: האפקט המשותף של היוריסטיקת הייצוגיות והיוריסטיקת הזמינות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: האפקט המשותף של היוריסטיקת הייצוגיות והיוריסטיקת הזמינות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

פעמים רבות שתי ההיוריסטיקות פועלות יחד וליצור מתאם מדומה (Illusory Correlation): האמונה שיש מתאם בין שני משתנים, כשבפועל אין זה כך. היוריסטיקת הייצוגיות עשויה לגרום לנו לצפות לאסוציאציה בין שני גורמים והציפיה הזו מובילה לכך שנזכור טוב יותר כל אירוע בו שניהם הופיעו יחד.

מחקר המדגים זאת: פסיכולוגים קליניים מדווחים שמבחנים השלכתיים מסייעים להם בדיאגנוזות למרות שמחקר שיטתי הראה שאין להם תוקף ממשי – זהו מתאם מדומה. על מנת לבחון זאת, החוקרים השתמשו במבחן ציור איש. במבחן זה, לכאורה, יש קשר בין מאפייני הציור לבין מאפייני האדם שמצייר אותו.

החוקרים אספו 35 ציורים שצוירו על ידי חולים פסיכוטיים ו-10 ציורים שצוירו על ידי סטודנטים לפסיכולוגיה וצירפו להם אמירות (כגון "חשדן בנוגע לאנשים", "חווה בעיות בביצועים מיניים") באופן כזה שלא היה מתאם בין האמירה לבין אופי הציור. החוקרים הראו את התמונות לסטודנטים (שלא מכירים את המבחן) והם מצאו את אותם הקשרים שהפסיכולוגים הקליניים מצאו (לדוג', עיניים בולטות – חשדנות) – ממצא זה מראה כי המתאם אותו מאתרים הפסיכולוגים הוא Illusory Correlation הנובע מאפקט משותף של שתי ההיוריסטיקות: תמונות מסוימות נחשבות מייצגות לפתולוגיות מסוימות, מה שמבטיח שכשניתקל שוב במקרים כאלו נזכור אותם היטב.

לבסוף, החוקרים ביקשו מסטודנטים אחרים לציין אלו תכונות הזכירו להם חלקי גוף שונים – כצפוי, התשובות שלהם תאמו את הדיווחים הקודמים של הפסיכולוגים והסטודנטים.

לסיכום, הראינו כי האינטואיציות עשויים להיות שגויות. ניתן לצמצם את הטעויות הנ"ל באמצעות הכשרה בסטטיסטיקה, שיטות מחקר וכו' – הכשרה זו מחזקת את כלי השיפוט הרציונליים שלנו.

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: