פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: היגיון, אינטואיציה והיוריסטיקות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: היגיון, אינטואיציה והיוריסטיקות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

פעמים רבות התגובות שלנו לגירויים מונחות על ידי שתי מערכות חשיבה:

  • אינטואיציה – פועלת מהר ובאופן אוטומטי, מבצעת פעולות רבות במקביל.
  • היגיון – איטית ומבוקרת יותר, מבוססת על חוקים ודדוקציות ומבצעת פעולה אחת בזמן נתון.

פעמים רבות האינטואיציה תספק תשובה מהירה אשר יותר מאוחר תוחלף על ידי התשובה שההיגיון מצא (לדוג', לאחר 5 הטלות "עץ" ננחש שההטלה הבאה תהיה "פלי", אך ההיגיון יאמר לנו שהסיכוי זהה לשניהם).

מספר תופעות עלולות להתרחש עם הפלט של שתי המערכות:

  • הסכמה בין שני הפלטים, כלומר התאמה בין האינטואיציה וההיגיון
  • אי-הסכמה בין שני הפלטים (בדומה להטלת המטבע).
  • המערכת האינטואיטיבית תספק תשובה כה מהירה, עד שמערכת ההיגיון כלל לא תופעל.

בחלק זה נתמקד באופציה האחרונה על מנת לדון בהיוריסטיקות – פעולות מנטליות אינטואיטיביות המאפשרות לנו לבצע מגוון של שיפוטים באופן מהיר ויעיל – "קיצורי דרך" מנטליים שעוקפים את הצורך בעיבוד קוגניטיבי ומאפשרים תגובה מהירה ואינטואיטיבית.

זה דומה לשימוש ברמזים חושיים – אנו משתמשים בבהירות האובייקט על מנת לקבוע כמה הוא רחוק (וזו אכן שיטה טובה, כשכל שאר התנאים שווים), אך לעתים הסתמכות יתר על הרמז עשויה להוביל לטעות – ביום בהיר במיוחד האובייקט עשוי להיראות קרוב יותר וביום ערפילי – רחוק יותר.

באופן דומה, הסתמכות יתר על היוריסטיקות והתעלמות משיקולים אחרים עשויה להוביל להטיה שיטתית. נבחן זאת באמצעות 2 ההיוריסטיקות הנפוצות ביותר:

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: