ההגות הציונית לדורותיה: הרב קוק

ההגות הציונית לדורותיה: הרב קוק

פרקים בהגות הציונית לדורותיה – סיכומים

הרב קוק

הרב קוק עולה לא"י לפני מלחמת העולם הראשונה, היה הרב של יפו, לאחר המנדט הבריטי, הופך להיות הרב הראשי של א"י. צריך להתייחס לדבריו של הרב קוק בהקשר ובתקופה שבהם נאמרו. אחר כך נאמר משהו על הדרך שבה משתמשים בה היום. הוא כתב בשנות ה 20 וה 30. הוא מיוחד במינו ברקעו האינטלקטואלי המורכב.

קבלה– נוסף לחינוך הרבני הרגיל, חינוך שביסודו הלכה על פרשנויותיה השונות, הרב קוק מתייחס למסורת הקבלית, מה שהרבנות האורתודוכסית התייחסה אליה בספקנות. קבלה במשמעות של מיסטיקה, שמנסים לגלות את תורת הנסתר מעל ומעבר לגילויים הפיזיים של העולם הזה, ומעל ומעבר לטיעונים רציונאליסטים. מאחר שמיסטיקה היא מסוכנת, משום שהיא מדברת אל הדמיון האנושי, בונה על הרגש והפסיכולוגיה והאמונה, היא יכולה להוביל לקטסטרופות וכבר יש איסורים רבניים שאחד הביטויים שאסור ללמד קבלה למי שמתחת לגיל 30 ולא נשוי. יש בקבלה יסוד של רגש, סימבוליקה, מיניות- האם אלוהים זכר או נקבה. ומי שלא מכיר את המקורות הנורמטיביים יכול מאוד להיקלע לסימבוליקה.

פילוסופיה וקבלה– יסוד שני שמיוחד לרב קוק, העובדה שהוא למד פילוסופיה כללית, והוא יודע פילוסופיה. יסודות לדיאלקטיקה. ניסיון להבין כיצד מתוך סתירות עולות תוצאות לא מצופות. יש הבדל בין התכוונות ותוצאות. אולי מי שפועל במישור ההיסטורי מתכוון לדבר אחד אבל התוצאות הן אחרות. לא כל מי שעושה יודע את התוצאות של מעשיו, דבר מאוד מרכזי בפילוסופיה של הגל. יש לכך במידה מסוימת ועקיפה קשר למיסטיקה. זה נותן לרב קוק ולהגותו פרופיל חריג בקרב הפרופילים של מרבית הרבנים בתקופתו. אין להם השראה, לא מיסטית ולא פילוסופית מעמדית. ולכן, בהיותו רב ראשי ביפו ואחר כך בירושלים, הגותו לא נתקבלה באהדה רבה על ידי חוגים יהודיים, בלי להתייחס לשאלה האם הם ציוניים או לא. יש פה משום פריצת גדר, ויסודות לא מקובלים.

ציונות וגאולה- צריך לומר עכשיו, שהרב קוק הוא מי שנותן משמעות דתית לציונות. הראשון שנותן לה משמעות דתית אמיתית ומקשר אותה עם הגאולה. כדאי לזכור שהרב קוק לא היה מעולם חבר בהסתדרות הציונית, לא השתתף בשום פעילות ציונית, וגם לא היה חבר במזרחי. הוא הניח את היסודות למה שיתייחסו יותר בעתיד.

הקריאה בכתביו של הרב קוק לא פשוטה. העושר הרב שמצד אחד יש בו הדים של פילוסופיה ומצד שני של קבלה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: