מבוא לסוציולוגיה: שיחים של אזרחות

מבוא לסוציולוגיה: שיחים של אזרחות

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

שפיר ופלד מזהים שלושה שיחים אזרחיים (בכל חברה 3 השיחים הללו קיימים. הם מנסים להבין מתי שיח אחד דומיננטי ומתי לא)

שיח אזרחות ליברלי – מניח אזרחות אינדיבידואלית, אוניברסלית ושווה – אזרחות היא של פרטים, לא של קבוצות, לא קבוצות אתניות. הפרטים הללו שווים בפני החוק, כולם זהים עם זכויות וחובות שוות. ?הם נתפסים כאינדיבדואלים שיכולים לבחור.? החובות של האזרח הן של אינדיבידואל והמשחק הפוליטי הוא משחק של אינדיבדואלים, האזרחות נתפסת כמערכת פורמלית של זכויות וחובות. האזרחות לא קשורה בדת לאום או מין – כולם שווים בפני החוק.

רפובליקני – זכויות קשורות לתרומה לטוב הקולקטיבי – כולם שווים בפני החוק, אבל מי שתרם יותר לחברה מגיע לו יותר. למשל נכה צה"ל זכאי ליותר מנכה רגיל. הזכויות של האזרח צמודות לתרומה שלו לטוב הכללי – זה לאו דווקא התרומה שלו כיחיד, יש קבוצות שתורמות יותר לחברה (מבחינת השיח הרפובליקני) ולכן הן זכאיות לקבל יותר מהחברה. לדוג' הקיבוצים אמרו שמגיעות להן הקרקעות שהם קיבלו מהמדינה בגלל שבמשך השנים הילדים שלהם שירתו ביחידות קרביות וגם כשהם החזיקו את הקרקעות הם הבטיחו שהן ישארו חלק מהמדינה – ועל זה המדינה צריכה לתת להם את האדמות כהחזר על הטוב הכללי. לדוג' בארה"ב מי שנתן יותר מסים ותורם יותר ועל כן מגיע להם יותר מבחינת תקציבי מסים לחינוך ובריאות. לדוג' דיון על נישואים – האם מותר להומוסקסואלים להתחתן?

אתנו לאומי – אזרחות מקושרת להשתייכות לקבוצה אתנית – מדבר על זה שאזרחות צריכה להיות מקושרת להשתייכות לקהילה לאומית. כלומר, במדינת לאום ספציפית יהיה אזרחות רק למי שהם בני הלאום של המדינה. (לדוג' החוק של ליברמן) – לקבוצות לאומיות שונות תהיה זכאות שונה לאזרחות ולזכויות שנגזרות מהאזרחות הזו מתוקף השתייכותם ללאום מסויים.

דובאי – סיפור של מודרניזציה מאוד מהירה – יצירה של חברה מודרנית – מכיוון שהאזרחים זכאים לכל ההטבות והזכויות שמדינת רווחה נרחבת הם לא מעוניינים להתממש בתפקידי הבנייה וכו', יש קבוצה מאוד קטנה שנהנית מהטבות המדינה וקבוצה מאוד גדולה של זרים. אי אפשר להפוך לאזרח דובאי, גם עובדים זרים שנשארים שם כמה דורות לא יכולים להפוך לאזרחים ולא נהנים מהטבות והזכויות שלהם זכאים האזרחים.

דובאי – לאומיות – יש כאן שיח אזרחות אתנו לאומי, אבל הגבולות של דובאי ועצם הקיום של קבוצה לאומית של "דובאיים" אינו מובן מאליו. דובאי הובחנה כיישות מופרדת רק ב 1971 ובכ"ז היא מפרידה בין אזרחי דובאי לאחרים, למרות שלפני 40 שנה לא התקיימו הגבולות האלו. הלאומיות נוצרת מחדש תוך זה שהיא מחוברת על זכויות עודפות של קבוצה אחת על פני קבוצות אחרות. יש פה שיח אתנו לאומי מבלי שבהכרח תהיה פה אתניות שאפשר למצוא את השורשים העתיקים של הלאום הזה.

איך קשרי הגומלין, איך המדינה מעצבת לאומיות? איך הלאומיות חוזרת ומעצב את המדינה? ואיך האזרחות נקשרת גם לזכויות שמקבלים מהמדינה וגם לזהות הלאומית?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: