סיכום: אילן סבן \ "קול (דו לשוני) בודד באפלה?

סיכום: אילן סבן \ "קול (דו לשוני) בודד באפלה?

אילן סבן, "קול (דו לשוני) בודד באפלה?" עיוני משפט כ"ז (תשס"ג) 106. חלק 1- חלק 2 חלק 3

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

המאמר הוא הערת פסיקה בעקבות בג"ץ 4112/99 עדאלה נ' עירית תל אביב – יפו.

פס"ד עדאלה הוא מהפס"דים החשובים ביותר בהקשרים של היחסים האתניים בישראל. במאמר זה מבקש הכותב להשיג שתי מטרות:

  1. שופט המיעוט חשים  העלה בפסק דינו הסגות שונות להן לא הגיבו שופטי הרוב (דורנר וברק) בעיקר מטענות שדרכי הכרעתם עוקפות את המחלוקת שמשרטט חשין. לדעת הכותב, אין זה נכון והוא מנסה להשיב במאמר על הסתייגויות חשין.
  2. הוספת תימוכין ערכיים, מוסריים ותועלתניים, להכרעת הרוב בפס"ד.

ביהמ"ש העליון פועל בעת האחרונה [המאמר פורסם ב-2003] לייצוב החבל הדק עליו פוסע המיעוט הפלסטיני בישראל. בתקופה בה פועלים, הן בצד היהודי והן בצד הערבי, כוחות המושכים לקטבים, העליון פועל במגמה הפוכה ועושה כן בשתי דרכים:

  1. במתן אפשרות למיעוט להשיב תשובה מורכבת על השאלה הדיכוטומית של "הלנו אתה אם לצרינו?"
  2. בחלק מהכרעותיו מקנה מידה של ממשות לאפשרויות פתרון לא דיכוטומיות – בעיקר האפשרות למדינה יהודית ודמו' שתנהג משמעותית ביתר כבוד והגינות במיעוט הלאומי שבקרבה.

יצוין כי פסיקת ביהמ"ש אינה עקבית. בנוסף, הדמות שביהמ"ש משרטט למעמד המיעוט היא רק "דרך ביניים" ואינה נדיבה עם המיעוט. כך למשל, גם בפס"ד זה הודגש שאין כוונה ליצור משטר של דו-לשוניות שוויונית, מקיפה ואופקית.

שני המהלכים שלעיל, בלימה של דחיקת המיעוט להכרעה חדה מדי; והזמנה לשינוי לא מהפכני של מסגרת היסוד בישראל, הם מהלכים "אנטי-דיכוטומיים".

מזכיר שלושה פס"דים חשובים אחרים שניתנו גם הם לאחר מאורעות סתו 2000:

א.    בג"ץ 6924/98 האגודה לזכויות האזרח נ' ממשל ישראל- נפסק שיש "חובת ייצוג הולם" למיעוט במועצת מקרקעי ישראל.

ב.     ע"ב 131/03 ועדת הבחירות לכנסת השש עשרה נ' ח"כ עזמי בשארה; ע"ב 11280/02 ועדת הבחירות לכנסת השש עשרה נ' ח"כ אחמד טיבי- ביהמ"ש פסל את החלטת ועדת הבחירות שלא לאפשר לבל"ד ולח"כ אחמד טיבי להשתף בבחירות.

ג.       בג"ץ 651/03 האגודה לזכויות האזרח נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית- אישור משדרי תעמולה של מפלגה ערבית שכללו שימוש בדגל הפלס' בצירוף תנועות V.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: