מהו מודל מנטלי

מודל מנטלי הוא מושג בפסיכולוגיה המתייחס את מבני ההכרה ודרכנו לפרש מידע שנקלט אצלנו בחושים. להלן סקירה קצרה אודות הנושא של מודלים מנטליים.

מודלים מנטליים או מודל מנטלי הוא מושג שיכול להיחשב בתור גלגול של מושג הסכמה בפסיכולוגיה. סכמה מתייחסת באופן מסורתי למערכת סובייקטיבית של אמונות לגבי האופן שבו מתנהל העולם שלנו. מערכת זו קולטת מידע חושי ומעבדת אותו באופן שתואם את הקטגוריות המהוות אותה בכדי להקנות לו את משמעותו. המושג אינו מתייחס רק לסכמה עצמה אלא גם למנגנונים שבהם מעובד המידע בכפוף אליה. מודל מנטלי הוא במובן מסוים המנגנון התודעתי הקיים אצל כל אדם שמתווך את הדרך שבה מייצג האדם את המציאות החיצונית בעיני רוחו, ולמעשה הדרך שבה הוא מבין את כל מה שמתרחש סביבו. במובן אחר, מודל מנטלי הוא מה שמתווך בין אובייקטים במציאות לבין ההסמלה והפירוש שלהם שנוצר בתודעתנו.

חשוב להבין, מודל מנטלי הוא למעשה מודל של המציאות המתקיים אצלנו בראש. המודל הזה מניח מספר הנחות מוקדמות, שלעיתים מבוססות על ניסיון אך יכולות גם להגיע ממקורות אחרים, אודות הדרך שבה המציאות מתנהלת וכך כל מידע שמגיע אודותיה "משובץ" במסגרת המודל שמקנה לו את משמעותו. כך המודל הוא למשל כלי חשוב מאוד בחיזוי, שכן הסברה שלנו אודות הדרך שבה מתנהלת המציאות משמשת אותנו בכדי לקבוע אילו אירועים יבואו בעקבות אירוע מסוים. כולנו מכירים את המצב בו מנסים להסביר לנו משהו חדש (או לחילופין אנחנו מנסים להסביר משהו חדש לאדם אחר) ובמסגרתו אנו צריכים לנסות ולתאר לעצמנו את המידע החדש הזה בדרך שאנו נוכל להבין, זוהי בדיוק פעולה שחוקרים כיום מייחסים אל מודל מנטלי. דרך אחרת להסתכל על מודלים מנטליים היא לראות המשגות של דבר מה בתודעתו של האדם, וכך מודל מנטלי הוא דבר מה המקביל לעולם הממשי אך אינו זהה בו, שכן את אותו אובייקט במציאות יכולים אנשים שונים לתפוס בדרכים שונות התלויות במודל המנטלי שלהם. אולם ברור למרבית העוסקים בתחום כי מודל מנטלי חורג בהרבה, הן מבחינת תוכנו והן מבחינת מושאיו, מרק אובייקטים רפרנציאליים וכי אלו מהווים לכל היותר נקודת מוצא להתחלתם של תהליכים קוגניטיביים.

ישנם שני סוגים עיקריים של התייחסות אל המושג: מודלים מנטליים בהקשר של היגיון וקבלת החלטות ומנגד מודלים מנטליים בדינמיקה של מערכות.

עוד דברים מעניינים: