מדוע קיימת זכות להגדרה עצמית?

מדוע קיימת זכות להגדרה עצמית?

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

מאגר סיכומים אקדמיים

ההיסטוריה האנושית מגלה שיש רדיפות כלפי אחרים, אולם פעמים רבות הסכסוכים העיקרים בהיסטוריה מתרחשים בין קבוצות. מעבר לכך, הרווחה האנושית איננה רק רווחה המתרחשת ברקב הפרט. חלק מהרווחה שלנו כפרטים נובעת מהשאלה מהי המשמעות של החיים שלנו, ומשמעות זו קשורה פעמים רבות להמשכיות שלנו בתוך גוף גדול מאיתנו על הרצף ההיסטורי. לכן, כשאנו מדברים על זכויות אדם ואזרח ורווחה של פרטים אנחנו לא דנים רק על הפרטים, אלא גם על ההמשכיות של הפרט בתוך קבוצה – משפחה, שבט, גילדה מקצועית וכו'. אחת מהקבוצות הרלוונטיות היא העם הנושא תרבות, היסטוריה וגורל משותף. ייתכן וטענתו של אנדרסון נכונה ויש חלק מדומיין בכל זה, אולם ברור לכל כי אנשים רבים מפעילים משאבים רבים עבור עמם, דתם וכו'. לעיתים, רדיפה של קבוצה מחזקת את הצורך של הפרט להשתייך לקבוצה הזו. כך, הקבוצה משמשת כמגן על הזהות של הפרט, ומאפשרת הנחלת תרבות לדורות הבאים. כל היכולות הללו דורשות הגנה אחרת מאשר רק הזכויות של הפרט ככזה.

ניתן לתאר מצבים בהם חברה חופשית מאפשרת לפרטים שבתוכה לחיות חיים עשירים בתוך קבוצות באמצעות שילוב בין זכויות הפרט וחופש ההתאגדות. כך, לא תינתן הגנה מיוחדת לקבוצה ליכולתה להתקיים מפני שאנו חיים בחברה המגנה על זכות הפרטים לחיות בקבוצה. בפועל, יש חברות כאלה, אולם הן מעטות. פעמים רבות היתה רדיפה כלפי קבוצות ששאפו להתבדל.

לכן, הטיעון הכללי בעד זכות נפרדת להגדרה עצמית אומר שלא ניתן להניח כמובן מאליו שבכל מקום פרטין יוכלו לחיות חיים שלמים בתוך קבוצתם הנפרדת. לפיכך, יש לאפשר הכרה בזכות הזו.

חיים גנז מבחין בין הגדרה עצמית תת מדינתית (sub-state) להגדרה עצמית מדינתית. הגדרה עצמית תת מדינתית היא בעצם אוטונומיה. בד"כ עדיף שתהיה לקבוצה הגדרדה עצמית תת מדינתית מאשר הגדרה עצמית מדינתית, משלוש סיבות:

  • ריבוי קבוצות יוביל לריבוי מדינות. בנוסף, יש קבוצות שלא מהוות רוב על פני טריטוריה מסוימת, כגון יהודים או צוענים.
  • ברוב המדינות, לצד המיעוט יש קבוצות אחרות רבות המתחרות על הזכות להגדרה עצמית. כך, תיווצר בעיה לבני הקבוצות האחרות החיות במדינה. לכן עדיף שהמדינות תהיינה ניטרליות כלפי הקבוצות ותאפשר הגדרה עצמית תת מדינתית לקבוצות. אולם המודל הזה לא עובד בצורה אופטימלית. הגדרה עצמית מדינתית ניתנת מפני שההיסטוריה האנושית מלמדת כי זהו המודל היציב מבחינת היכולת של העם להגן על עצמו ומבחינת היכולת של המדינה להגן על רווחת המיעוטים.
  • (לא אמרה)

אלה הטיעונים לטובת הגדרה עצמית תת מדינתית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: