תיקון עולם במחשבה המדינית היהודית

תיקון עולם במחשבה המדינית היהודית

מחשבה מדינית יהודית – סיכומים

החציצה בין האידאה לריאליה (בלידשטיין):

 • טענת בלידשטיין– הבחנה: הבחנה בין החברה הריאלית לחברה האידיאלית. יש חוט מקשר בין שתי העולמות.
 • כח לפוסק בן-זמננו: אם רוצים לתת לחברה הריאלית שאיפה לאידאליה, חייבים לתת כח לפוסק בן-זמננו. לחכם.
 • התיקון עולם של בלידשטיין מטרתו להפוך את העולם הריאלי לעולם אידיאלי (או לקרב ביניהם).
 • ·         תיקון עולם אוטופי:

א.      נק' המוקד הוא העתיד ההרמוני. (העתיד מנוגד להווה).

ב.      המרה מוחלטת של העולם הזה: תיקון עולם אוטופי= המרה מוחלטת של העולם הזה עם העולם העתידי.

ג.        מוניזם מוסרי. מציאות מושלמת עם מוסר אחד (אין רלטיביזם מוסרי).

ד.      סטטי (אין לו לאן להתקדם, הוא מושלם) והרמוני (שת"פ בין פרטי החברה): הכל עומד במקום כפי שהוא, הוא מלא, אין לו יותר לאן לשאוף. אם הוא אינו-סטטי אומר שהוא לא במקום המושלם.

ה.      דיאלקטיקה בין העתיד להווה: יש או הווה או עתיד => מה הקשר בין העולם ההווה לבין העולם העתידי. ברור שנק' ההווה היא מקולקלת ולעתיד יש לשאוף. שיח מתמיד בין הקיים לראוי.

 • ·         תיקון עולם תהליכי

א.      נק' מבט בהווה: הביקורת אינה מגיע כשנק' המבט היא העתיד, אלא נק' מבט בהווה. תיקון המקבל את המציאות הקיימת. המציאות גם כן מבוקרת וניתנת לביקורת, אך בלי מבט לעולם אחר אלא לעולם הנוכחי.

ב.      שיפור המצב הקיים: הנחת יסוד לפיה חייבים לקבל את המציאות הקיימת כעובדה מוגמרת. תיקון העולם רוצה לעסוק בשיפור המצב הקיים ושכלול. אין המרה של עולם בעולם, אלא שיפור.

ג.       פלורליזם מוסרי.

ד.      דינמי: כל הזמן בתנועה. לא סטטי.

 • תיקון העולם בנצרות: אוגוסטינוס (בגישה הקלאסית תיקון עולם אוטופי): בגלל החטא הקדמון האדם נמצא בעולם הארצי ונמצא במצב נפילה מתמיד. כל תפקיד המדינה היא למנוע שחיתות. יש יכולת להגיע לעיר האלוהים בעזרת כח הכנסייה וכד'.

תיקון עולם במחשבה היהודית – כולל גם אוטופי (כמו הנצרות) וגם תהליכי:

 • תיקון אוטופי: לתקן עולם במלכות שדי => כולם סוגדים לאל היהודי. חזון אחרית הימים הוא חלק מהמחשבה היהודית.
 • תיקון תהליכי: המחשבה המדינית היהודית מבקשת ליצור אתוס פרקטי המקדשת את המציאות הקיימת עכשיו: יש הסתכלות על העולם האוטופי, לצד ההתייחסות לעולם ההווה.
 • דוגמא: דיון בפדיון שבויים בתלמוד בבלי מסכת גיטין:

–         דיון בפדיון שבויים (פעם זה היה ערך שוק לעבדים, היום יותר כהחלפה בין אנשים). לא צריך לשלום יותר מדי על השבוי בטענת תיקון עולם, כי אז המנהיגים ימכרו יותר עבדים במדינה. אין מבריחים שבויים בטענת תיקון עולם, בגלל שהמשטר יפגע באלו שלא ברחו. לכן, מן הראוי לדבר עם המשטר ולנסות לשפר את העולם כרגע. בפועל: תיקון העולם נועד כדי לשפר את ההווה.  

שלושה שלבים בהתפתחות המושג 'תיקון עולם' (כולם בהיבט התהליכי):

 • קיום אנושי במסגרת הקהילה: שימוש במושג תיקון עולם כדי להסדיר את מעמדם של הנשים והעבדים בקהילה.
 • הסדרת המערכת הכלכלית-חברתית בקהילה: לדוג' "הלל התקין פרוזבול מפני תיקון עולם" (משנה, טו). בשנת שמיטה משמיטים את כל החובות. אנשים לא רצו להלוות כספים בשנה השישית. הסכם הפרוזבול שהלל הזקן יצר תקנה המאפשרת הלוואה בשנה השישית וחובה להחזיר בשנה ה-7.

–          פתרון ללקונה במשפט העברי => קטגוריה שמסייעת למערכת כלכלית-חברתית בקהילה.

 • ·         בין הפורמליזם ההלכתי להתנהגות האנושית: תיקון העולם בה להתאים בין ההתנהגות האנושית לחוקים הפורמאליים.

–          תיקון העולם = תיקון המליה שלי, הקהילה שבה אני חי.

–          רבי יונה גירונדי: מדבר על אהבה וכד' . להשלים.

 • ההסתכלות על תיקון העולם היום: במובן הקוסמי, לתקן את העולם כולו (לשוד/ לבקטין את אפקט החממה)

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.