ההגות הציונית לדורותיה: יהודה לייב פינסקר

ההגות הציונית לדורותיה: יהודה לייב פינסקר

ההגות הציונית לדורותיה

פינסקר

 • ·        פינסקר נולד באודסה.
 • ·         היה רופא ולא כמו פרץ ולילינבלום הוא לא היה משכבת המשכילים.
 • ·         שרת כרופא צבאי והיה מצטיין. קיבל פרס מדוגמא מעולה ליהודי שנכנס לחברה הרוסית ומקבל את הערכתה.
 • מפרסם בגרמנית (שפת רב יהודי רוסיה) את הספר "אוטואמנציפציה"
 • אמנציפיציה, מבקשים מאחרים. אוטואמנציפציה: חירות אתה לא יכול לקבל מאחרים, כי אם אתה מקבל, אתה לא חופשי. חירות צריך לקחת לעצמך ולא לחקות לאומות העולם.
 • מציע: "ארגנטינה או פלסטינה":

–          ארגנטינה היא ארץ ריקה שקיבלה הרבה מאוד מהגרים אז כי הייתה ריקה (היום ארגנטינה מונה יותר איטלקים מספרדים).

–          פלסטינה: מהר מאוד הוא מבין שזה מה שחשוב.

 • ניתוח מדיציני לאנטישמיות: יש מחלה. יהודופוביה. מחלה אוניברסאלית שאי אפשר לרפא ממנה את הגויים.
 • היהודים הם אחרים:

–          מחד הם מבקשים להיות כמו כל העמים

–          מאידך אין להם מאפיינים משותפים כמו טריטוריה "אין לו לעם היהודי ארץ אבות, אין לו מרכז, אין לו נקודת כובד, לא ממשלה משלו […]".

 • תיאור היהודי: "אבדה לנו הכרת עצמאותנו היהודית".
 • פינסקר מדבר בפירוש על ארץ ישראל.
 • היהודים שישארו ברוסיה ברגע שתהיה ארץ ישראל, יהיו כמו כל העמים האחרים שיש להם טריטוריה משלהם אבל ברגע שתהיה ארץ.
 • לומד משהו מהמציאות הפוליטית של האימפריה העות'מאנית – המקרה המרוני בלבנון. 1870 בהר הלבנון: פרעות נוראיות בין המרונים, למוסלמים, לדרוזים. התחיל לחץ בינ"ל של מדינות נוצריות להקים בהר הלבנון מדינה עם אוטונומיה למרונים. בפועל זה לא בדיוק הצליח. פינסקר אומר: תראו מה קרה למרונים, יש אפשרות לקבל אוטונומיה יהודית (עוד לא מדינה) בעזרת לחץ בינ"ל.
 • חובבי ציון (חיבת ציון) הוקמו ברוסיה ב1882:

–          עידוד עלייה של אלפים לארץ

–          הקמת מושבות (זכרון, יסוד המעלה, רחובות, ראש פינה)

–          גיוס כספים

–          יצירת אפשריות משפטיות לרכישת קרקעות.

–          עשתה משהו עצום: גרמה להתעוררות בכל העולם שראו את מה שקורה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: