אדמונד הוסרל – סיכום

אדמונד הוסרל: 1938-1859

אדמונד הוסרל נחשב לאבי הפנומנולוגיה המודרנית ואחת הדמויות החשובות בפילוסופיה הקונטיננטלית.

פנומנולוגיה: חקירת אופן ההנתנות של הדברים ופיתוח מדע על הדבר הזה.

כלומר, אנו רואים דברים בכל מיני דרכים. דברים מופיעים לנו בכל מיני צורות. למשל, אחזור לדוגמא זו בהמשך- כשאני מסתכל על השולחן הזה כעת, הוא מופיע באופן מסויים: מופיע עם מרכיב אותו אני לא רואה. ז"א, חלק מההנתנות של  השולחן כוללת את המרכיבים שאיני תופסת באופן מיידי. רעיון הפנומנולוגיה של הוסרל היא פיתוח מדע אודות אופן ההנתנות של הדברים. זה נראה קרוב לפסיכולוגיה, אך בהמשך נבין באיזו מידה יש קרבה ומרחק בין מה שהוסרל רוצה לעשות לבין התחום שנקרא פסיכולוגיה (במיוחד קוגניטיבית).

הוסרל לא נולד כפנומנולוג- הוא לא התחיל את דרכו בפיתוח מדע זה, אלא קודם כל כמתמטיקאי. כתב דוקטורט במתמטיקה, אצל אחד המתמטיקאים הכי חשובים, ששמו ווירשטראס, במחצית השניה של המאה ה- 19. אבל אחרי הדוקטורט רצה ללת לכיוונים יותר פילוסופים והלך ללמוד אצל ברנטל- פסיכולוג/פילוסוף מרכזי באותן שנים (עסק בפסיכולוגיה מנקודת מבט אמפירית).

לאחר מכן כתב עבודת הסמכה שעסקה בפילוסופיה של האריתמטיקה. הוא פרסם את זה ב- 1890, תחת השם- "פילוסופיה של האריתמטיקה".  הרעיון בספר הזה של הוסרל הוא איך לעשות איזשהו ניתוח לאופן בו נוצר המושג של המספר. מושג המספר מתייחס לקבוצה של אובייקטים. התשובה של הוסרל, היא שאנו עושים זאת באיזושהי שיטה שהיא שילוב בין התמקדות בקבוצה מסויימת ובשלב שני הפשטה- התמקדות בכל דבר ודבר. הוסרל לא רצה להתייחס לאופן בו אנו תוספים את מושג המספר, אלא באופן היצירה של מושג זה.

מושג המספר בסופו של דבר נבנה מתוך התייחסות מסויימת לקבוצה נתנונה של דברים. חשוב להדגיש זאת, כי זו עמדה שמנוגדת למשל לזו של פרגה.

מושג המספר, אם כן, נראה לנו אינטואיטיבי מחד, ומאידך יכול לעורר בנו בעיות. אם אנו מתמקדים בקבוצה מסויימת- כיצתד היא נקבעת? ע"י התמקדותו של מישהו מסויים בזה? האין זה מעורר בעיות לעושות אינדבידואצייה של קבוה זו? מה זה בדיוק אובייקט (דף? אות בתוך דף?). יש קושי, כשאני אומר "לתפוס קבוצה של אובייקטים", בלמקד את הקבוצה ולעשות לה אינדבידואציייה. זה קושי שפרגה מעלה.

גם פעולה של הפטה למשל היא פעולה נפשית- השאלה האם אנו יכולים לבסס מושג של מספר על סמך פעולה כזו.

הדרך בה בנה את זה הוסרל, נראה שהיא לא נותנת דין וחשבון טוב מספיק למאפיינים הללו של מספר.

בעמדה של הוסרל יש משהו שקשור מאוד לפעולות הקוגניטיביות שלנו. יש מתח מסויים בין זה לבין מושג המספר כמו שאנו מבינים אותו. כי ברעיון מושג המספר יש משהו בלתי תלוי באופן בו אנו תוספים אותו. אנחנו לא חושבים שפעולות מתמטיות בונות מושג של מספר או של פעולות מתמטיות. אולי הפעולות הנפשיות בעזרתן אנו תופסים מספר, אבל הוא לא תלוי בנו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: