מבנה בחינת הבגרות באזרחות

מבנה בחינת הבגרות באזרחות – 2 יח"ל (מעודכן לתשס"ט)

א. משך הבחינה: שעתיים.

ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון ארבעה פרקים.

פרק ראשון  (1X14)                  14 נקודות

פרק שני     (3X9) + (1X13)      40 נקודות

פרק שלישי  (2X12)                  24 נקודות

פרק רביעי   (2X11)                  22 נקודות

סה"כ:    100 נקודות

על התלמיד לענות על סה"כ 9 שאלות מתוך 20 שאלות על פי המבנה הבא:

 

פרק ראשון:(14 נקודות)

 

ענה על אחת מהשאלות 1-2

1.אירוע בעל שני צדדים.

2.אירוע בעל שני צדדים.

פרק שני: (40 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות:

 

על שלוש מהשאלות 7-3 (לכל שאלה 9 נקודות)

ועל אחת מהשאלות 9-8 (לכל שאלה 13 נקודות)

 

ענה בקצרה על שלוש מהשאלות  7- 3.

 

3.שאלת ידע פשוטה.

4. שאלת ידע פשוטה.

5. שאלת ידע פשוטה.

6. שאלת ידע פשוטה.

7. שאלת ידע פשוטה.

ענה על אחת מהשאלות 9 – 8.

8.שאלת ידע מורכבת.

9. שאלת ידע מורכבת.

פרק שלישי: (24 נקודות)

בפרק זה יש  שני קטעים – כל תלמיד עונה על הקטע המתאים לפרקים שלמד בכיתה.
אין אפשרות לבחור בין הקטעים – עונים רק על הקטע שעוסק במדינה היהודית בלבד !

 

קטע 1,  רק לתלמידים הלומדים את הנושאים  באפשרות א'

 

קרא בעיון את הטקסט שלפניך,וענה על שתייםמהשאלות 12 – 10 (לכל שאלה 12 נקודות).

10.שאלה על הטקסט.

11.שאלה על הטקסט.

12.שאלה על הטקסט.

קטע 2   , רק לתלמידים הלומדים את הנושאים באפשרות ב' מיועד רק לבתי ספר ערבים !

 

קרא בעיון את הטקסט שלפניך,וענה על שתייםמהשאלות 15-13 (לכל שאלה 12 נקודות).

13.שאלה על הטקסט.

14.שאלה על הטקסט.

15.שאלה על הטקסט.

פרק רביעי:  (22 נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 20-16 (לכל שאלה 11 נקודות).לענות על שתיים מתוך חמש שאלות

16.אירוע עם צד אחד

17. אירוע עם צד אחד

18. אירוע עם צד אחד.

19. אירוע עם צד אחד

20  שאלת עמדה, הדורשת מיומנות של טיעון (שאלה חדשה)

תלמידים שאושרה להם בחינה מותאמת יענו על :

הפרק הראשון ועל הפרק השני  בהתאם להוראות ועל :

פרק נוסף פרק שלישי    או פרק רביעי  –  בפרק שבחרו יענו בהתאם להוראות  הפרק.

סה"כ יענו על  7  שאלות   והניקוד לכל שאלה הוא 14 נקודות

פרק רביעי בבחינה:

להזכירכם, בפרק זה יהיו 5 שאלות ולא 4.

שאלה מספר 20 היא שאלה מסוג חדש : שאלת עמדה.

התלמידים ידרשו להביע את עמדתם על סוגיה אזרחית, תוך שימוש במושגים שלמדו וב"שפה האזרחית". התשובה צריכה להיות בנויה כטיעון: הבעת עמדה + נימוקים.

בנוסח השאלה עצמה ינתנו הוראות מפורשות כיצד לבנות את התשובה.

שאלה לדוגמא:

"יש המתנגדים למדיניות של העדפה מתקנת בקבלה לאוניברסיטה ויש התומכים במדיניות זו.

הבע את עמדתך בעניין זה. הצג שני נימוקים התומכים בעמדתך, בהתבסס על מושגים מתחום האזרחות.

בכתיבתך הקפד על הרכיבים הבאים:

א.      טענה  – הצגת עמדתך בסוגיה באופן  ברור.

ב.      הנמקה – הצגת שני נימוקים, בהם אתה מבסס את טענתך על מושגים וידע מלימודי האזרחות ואשר קשורים לטענתך."

הקריטריונים לפיהם תבדק התשובה הם:

1)       הטענה: העמדה שמציג התלמיד צריכה להיות מנוסחת כטענה , ברורה ובהירה.

2)       הנימוקים: הנימוקים שמביא התלמיד צריכים להיות מקושרים באופן לוגי לעמדה שהביע, בהירים וברורים, רלוונטיים לסוגיה שהועלתה בשאלה, מבוססים על מושגים מלימודי האזרחות, מקושרים לסוגיה הספציפית המופיעה בשאלה .

הערות:

התלמיד יכול להביע עמדה אמביוולנטית כל עוד הוא בהיר ומנומק , כלומר הוא מבהיר את האמביוולנטיות ומנמק אותה.

לא יתקבלו נימוקים המבוססים על עובדות שגויות לחלוטין שברור שהתלמיד המציא לצורך התשובה

תלמיד יכול לשלב דוגמאות מקושרות ונכונות מחייו או מהידע הכללי שלו, בתנאי שהן מחזקות את הנימוק שלו ומקושרות למושגים מחומר הלימודים.

סיכומים באזרחות לבגרות

בגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: