פונקציות התקשורת הלשוניות לפי רומן יאקובסון

פונקציות התקשורת הלשוניות לפי יאקובסון:

הפונקציה הרפרנציאלית. מעבירה מידע ותכנים ביחס למציאות החוץ-לשונית. קשורה למרכיב ההקשר.

הפונקציה האמוטיבית: ביטוי יחס הדובר ועמדתו כלפי העניין המדובר והבעת רגשותיו. קשורה למרכיב המוען.

הפונקציה הקונטיבית: מתייחסת לנמען ועיקרה ציווי, איסור, בקשה או משאלה. קשורה למרכיב הנמען.

הפונקציה הפאטית: תכליתה הבטחת זרימה תקינה של מידע, יצירת קשר בין מוען לנמען. קשורה למרכיב ערוץ התקשורת.

הפונקציה המטא-לשונית: מבעים המדברים על הלשון עצמה. נועד להבטיח שמוען והנמען משתמשים באותו קוד או להבהיר פרטים מסוימים בו. קשורה למרכיב הקוד.

הפונקציה הפואטית: כל מבע המתייחס לעצמו כמו משחקי מילים ושירה. קשורה למרכיב המבע.

לשון, חברה ותרבות – סיכום הקורס

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

אחר שגרם סבל רב במשך מאות שנים משנה האימפריאליזם את האופן בו הוא פועל אך לא בהכרח נעלם מהעולם שאותו הוא ממשיך לעצב

עוד דברים מעניינים: