סיכום מאמר: היטלר- היבריס: לכוון לדעתו של הפיהרר/ איאן קרשו

* נושא המאמר: משנתו ופעילותיו של היטלר בין השנים 1934-1938 וחשיבות מקומו כפיהרר.

* בין 1934 ל- 1938 התעצבה צורתה של מדינת הפיהרר. שנים אלו היו "השנים הנורמאליות" של הרייך השלישי, שהיו שמורות בזיכרונם של רבים בתור "השנים הטובות".

* אבל בשנים אלו החלה "הרדיקליזציה המצטברת", שמאפיינת את המשטר הנאצי, לצבור תאוצה.

* כרסום הממשלה הקיימת, הופעתן של מטרות אידיאולוגיות ברורות יותר ושלטון מוחלט של הפיהרר היו קשורות זה בזה והשפיעו על ההמשך.

* אחרי עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933, גדל במהרה מספר חברי המפלגה הנאצית, והיא נעשתה לכלי של תעמולה ופיקוח חברתי בעל תיאום רופף.

* לאחר שהיטלר נעשה לקנצלר גרמניה, הוא לא התעניין הרבה במפלגה הנאצית בתור מוסד, למפלגה לא היה מבנה כולל ושלם, ולא מדיניות שיטתית שהיה אפשר לכפותה על מנהל המדינה.

* גישתו של היטלר למדינה הייתה נצלנית ומונעת עפ"י הזדמנויות. כפי שכתב ב"מיין קאמף", המדינה הייתה בעיניו אמצעי להשגת המטרה והוא ייחס חשיבות לרושם בלבד.

* הגופים החדשים שהוקמו היו כפופים בד"כ ישירות להיטלר עצמו והיו מעל המדינה והמפלגה.

* ב- 1934 בשל רגישות בינלאומית ואי- יציבות כלכלית, ריסן המשטר הנאצי את הפעילות האלימה נגד היהודים, שאפיינה את חודשיו הראשונים של השלטון הנאצי. הברבריות רק פחתה, אך לא נעלמה.

* בשנת 1935 החלה לחזור התעמולה האנטי- יהודית באמצעות שלטי חוצות כמו "היהודים אינה נחוצים פה", בצידי דרכים, בכניסות לכפרים ובמקומות ציבוריים, והאלימות כנגד היהודים קיבלה תוקף לפגוע ביהודים בכל דרך שתמצא לנכון.

* בהמשך החלה החקיקה האנטישמית כנגד היהודים: איסור על נישואי תערובת, הוצאה אל מחוץ לחוק של קיום יחסי מין בין יהודים לארים שמטרתם הייתה למנוע את "חילול הגזע".

הנאציזם והרקע לעליית הנאצים לשלטון

מאפייני הנאציזם והשלטון הנאצי

עליית הנאצים לשלטון

השקפת העולם הנאצית

"לקראת הפתרון הסופי: מתיאוריה למעשה" \ ג'ורג' ל' מוסה

גרמניה הנאצית

האידיאולוגיה הנאצית

עליית הנאצים לשלטון

מדינות העולם מול גרמניה

מדיניות החוץ של גרמניה

מבוא לתרבות המערב

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: