עלילת משימה ועלילת מזימה

עלילת משימה ועלילת מזימה. עלילת משימה היא עלילה בה מוטלת על אדם מטלה כלשהי שעליו למלא והסיפור עוקב אחר ניסיונותיו להגשימה. עלילת מזימה היא עלילה בה נמסר לדמות מידע שעל פיו היא פועלת אך מידע זה מוליך את הדמות שולל ומיועד לנצל או לפגוע בה ללא ידיעתה. היחס בין שני דגמי העלילה מתקשר בכך שעלילת משימה יכולה להיות עלילת מזימה אם המשימה המוטלת על הדמות אינה כנה אלא מיועדת, כאמור, להוליך אותו שולל בכדי לנצל או לפגוע בו. מתח זה בין האפשרות להפיק מהטקסט את שני הדגמים השונים ולארגן את ההתרחשויות בו לפי שתי הגיונות מאחדים שונים מתקשר לדילמה המאפיינת את הסיפור הפנטסטי בין הסבר "מופלא" ובין הסבר "מוזר". דגם המשימה מכוון לפרש את ההתרחשות בסיפור כאמיתית שכן היא מאשרת כי כך הם פני הדברים לאמיתה. עלילת המזימה מכוונת אל ההסבר המוזר שכן ההתרחשויות העל-טבעיות בסיפור הן למעשה כסות למרכיבים אחרים, "טבעיים", כמו האינטרסים של הגורמים שהטילו על הדמות את המשימה ורק יצרו מראית-עין או מסרו מידע כוזב על התרחשות פלאית. האפשרות לשתי דרכי קריאה של הסיפור, כעלילת משימה או כעלילת מזימה, היא לפיכך גם אפשרות של דרך קריאה כפולה של הסבר מופלא מחד או מוזר מאידך וכך היא מחזקת את ההיסוס שמאפיין את הסיפור הפנטסטי.

עוד דברים מעניינים: