סיכום: מה למדת היום באינטרנט, ילד מתוק שלי? על שימושי האינטרנט בגן הילדים \ נירגל ודרורי

 

מחקר זה עוסק בסיפורים של ילדים בגיל הרך ועל פעילותם באינטרנט, המטרה היא לבדוק איך ילדים תוספים את פעילות האינטרנט לצורך איתור ועיבוד מידע במחקר משתתפים 34 ילדים בגן חובה וגן טרום חובה.

התיעוד נעשה ב2 שלבים:

 • סיפור לגננת
 • סיפור בבית להורים

מניתוח הסיפורים אפשר להבין שהילדים תופסים את פעולות האינטרנט כהתנסות בתמונות ולווא דוקא לעצם הגלישה באינטרנט

ניתן להסיק שהשימוש באינטרנט כמקור מידע מאפשר לילדים בגילאים אלו הזדמנות למידה משמעותית בתחום העניין שלהם, עם זאת בתנאים הבאים: חשיפה לתכנים אינטרנטיים ויזואליים משמעותיים לילדים ונכללים בתכנית הלימוד, בנוסף פעילות המידע שבאינטרנט לצד פעילות מוחשית ועזרה מהמורה/ המבוגר בפעילות האינטרנטית של הילד

מבוא:

האינטרנט מושך אליו ילדים בגיל הרך ונותן להם להתנסות במגוון נושאים מחיי הילדים ומתחים עניינם בצורת תמונות, אנימציות 'ביקורים וירטואליים' לדוג' בבית הלבן, ב'גן חיות' ועוד מקומות רחוקים שקשה להגיע אליהם, האינטרנט נותן לילדים הזדמנות להגביר פיתרון בעיות חשיבה ביקורתית, כישורי שפה וחקר אינטגרציה של מדע וכישורים חברתיים אך מנגד יש ששוללים את השימוש באינטרנט ומחשבים בגיל זה וטוענים שחשיפה מוקדמת לא תקדם את כישורי הלמידה ואף תגרום נזק לילד

נחמיאס ומיודוסר סוקרים מודלים שונים לסביבת הוראה מבוססת באינטרנט ומסווגים ל4 שימושים עיקריים:

 1. כלי להפצת מידע
 2. מאפשר תקשורת
 3. מדיום ליצירה (כלי יצירה ידידותי להעברת חומרים)
 4. מסגרת הוראה וירטואלית

בהקשר לשימוש באינטרנט בגיל הרך מונים גרצוג והוגלנד 4 קטרוגיות של הזדמנויות למידה לגיל הרך באמצעות אינטרנט

 1. פעילות אינטרנט כמקור מידע מאפשר קבלת תשובות לשאלות
 2. פעילויות באינטרנט לצורך תקשורת
 3. פעילויות אינטראקטיביות-שימוש בסימולציות הזמינות לילד במגוון אתרים
 4. פרסום באינטרנט

אך ניר-גל ונור מצאו שלא כל שימוש באינטרנט כ'מקור מידע' היה משמעותי עבור הילדים. פעילויות מודרכות באינטרנט במידע רלוונטי המוצג ע'י אמצעי מולטימדיה אפשרי לילדים למידה משמעותית יתרמו להבניית הידע בגיל הרך. לעומת זאת הן מצאו שהשימוש באינטרנט לצורך תקשורת עם עמיתים רחוקים אינו משמעותי עבור ילדים בגיל הרך- צערים מפתחים יכולות חברתיות תוך כדי עיסוק אמיתי.

לדעת הוגלנד כדי לקדם את למידת הילדים יש לבחור באתרים המתאימים לרמתם וצרכיהם וגם כדי לדאוג לאינטראקציה בין מקורות האינטרנת ותכנית לימודיהם, אינטראקציה בין ילדים ומבוגרים תורמת לניצול יעיל של המחשב וכן תורם לפיתוח חשיבה של הילד ותבנית התנהגותו

ניר-גל ונור בדקו 2 סביבות למידה:

 • הסביבה ה'אוניברסלית' של WEB כשהניווט נעשה בדפדפן
 • הסביבה ה'מותאמת , מוגנת' של WEB במערכת TRIPEX המותאמת לילדים לדעתן חא די בכך, כדי שזה יתרום לסביבה יד לסמן לילדים שימושי אינטרנט המרווים פעילות למידה שימושית עבודם תוך מתן עדיפות לשימוש באינטרנט כ'מקור ידע'
 • השוללים את שימוש המחשבים והאינטרנט מתריעים בפני הפיתוי להצגת המחשב בפני הילדים מוקדם מדי, לדעתם על הילדים להיחשף לעולם זה בקצב המתאים להם, אלקינד מזהיר שבאינטרנט נמצאים אתרים שאינם מומלצים לילדים, חוקרים ממליצים להימנע ממחשבים בגיל הרך מכיוון שזה מונע מהיקשרות בין-אישית

מחקר זה התמקד בסיפורם של הילדים על שימוש באינטרנט, מטרתו – לבדוק כיצד ילדים תופסים את פעילותם באינטרנט בכל הנוגע לאיתור ועיבוד מידע, ההנחה העומדת בבסיס שילוב ההורים בתיעוד סיפורי הילדים- הילדים נוהגים לספר בבית את חוויותיהם מהגן ולכן סיפור על גלישה באינטרנט הינה תהליך טבעי ושגרתי

במהלך התכנית ההתערבות של ההורים השתמשו הילדים באינטרנט כמקום מידע הכלל – סיור האינטרנט, במהלך הסיור נחשפו הילדים למגוון אתרים הכוללים- תכנים וויזואלים מתוך תכנית הלימודים בגן בנוסף לצד פעילות בתכים אלו גם במוחשי, לדוג' הילדים נחשפו באמצעות האינטרנט לסוגים שונים של צבים מרחבי העולם

במחקר תועדו סיפורי הילדים אודות פעילותם האינטרנטית, התיעוד נעשה ב2 שלבים : לגננת ולהורים

ממצאים:

המטרה ללמוד כיצד תופסים הילדים את הפעילות שלהם באינטרנט נותחו סיפורי הילדים בגישה החוקרת את תוכן סיפורם.

ניתן לראות מהמחקר שהילדים מספרים על התמונות שראו ולווא דווקא על הפעילות ככלי לאיתור מידע, חלק מהילדים מתארים בכלליות וחלק בפירוט את מה שראו וחוו, החלק הוויזואלי מרשים ומשמעותי עבור הילדים.

המושג אינטרנט מוזכר פעמים מעטות אך כשהתבקשו לספר על הפעילות באינטרנט בחלק מהסיפורים הגדירו את האינטרנט כמחשב-ההתייחסות בעיקרה למידע שהוא מוצג באופן וויזואלי בתמונות ולא באינטרנט

תרשים1:

נראה שבחוויה הלימודית של כתיבת הסיפור 'הצב צבירה' ע"י עמות התקיימו 3 מרכיבים של פעילות שמתאימים לילד :

 1. נבעה מתוך צורך אמיתי של הילד
 2. יש משמעות בקונספט חברתי (מחפש חברים)
 3. הפעילות כללה התייחסות של המבוגר מתאר שנמצא עם הילד למטרות רחוקות טווח מעבר לסיפוק הצורך המיידי של הפעילות האינטרנטית

דיון:

אחד הממצאים המרכזיים במחקר זה התפיסה הכוללת של ילדי הגן בנוגע לפעילות האינטרנט. תפיסה זו מתייחסת להתנסות אותנטית וחווייתית במידע וויזואלי שאליו מחשפו באמצעות האינטרנט. מגוון התמונות שאליהן נחשפו הילדים באינטרנט התנסו איתן משמעותי עבור הילדים מעבר לעצם הפעילות באינטרנט. סיפור הילדים ודיווח הגננת וההורים דומה וזה מחזק ממצאים אלו.

סביר להניח שתפיסת הילדים את האינטרנט מושפעת מהאופן שבו ילדים בגיל הרך מבינים ותופסים את הסיטואציה שבה הן נמצאים, הילדים תופסים את המושג 'אינטרנט' תוך הקשר לאפשרויות הפעלות שלהם בו ולא את המופשט כרשת עולמית

אחת משאלות המחקר הייתה האם השימוש באינטרנט כמקור מידע עשוי להיות התנסות משמעותית עבור הילדים הגיל הרך ? הממצאים הנ'ל מבססים את ההנחות הנשמעות בספרות החינוך בדבר הפוטנציאל הגלום באינטרנט ואכן נראה שהאינטרנט עשוי לזמן לילדים בגל הרך מגוון הזדמנויות למידה משמעותיות

מסקנות המחקר:

ילדי הגן משתמשים באינטרנט כמקור מידע בתיווך מבוגר תופסים את פעילותם באינטרנט בהקשר לחוויית ההתנסות הוויזואלית הספציפית שלהם באינטרנט

 

סיכומי מאמרים: "היבטים סוציולוגיים וחינוכיים של אמצעי התקשורת"

סיכומי מאמרים בסוציולוןגיה

סיכומי מאמרים בחינוך

סיכומי מאמרים בתקשורת

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: