עלילת סיפור בלשי

סכמה של עלילה בלשית היא מבנה סיפור המתאפיין בתעלומה כלשהי שאותה מנסים הדמות ו\או הקורא לפתור. רצף האירועים של סיפור בלשי הוא כזה היוצר מתח דרך פערי מידע המונעים את בנייתה של תמונת התרחשות מלאה, וכך הוא מניע תהליך של בניית היפותזות בנוגע לפערי מידע אלו ואת בחינתן\תיקונן\החלפתן כנגד המציאות הסיפורית עד לפתרון התעלומה, על פי רוב באופן מפתיע שכולל קריאה לאחור או קריאה מחודשת של פרטי הסיפור. סכמה זו כמובן אינה אופיינת רק לסיפור הפנטסטי אך היא כן יכולה לשרת את ניסיונם של הדמות והקורא לפרש או להבין אירועים פנטסטיים שאינם מתיישבים עם המציאות המוכרת. למעשה ניתן אולי לטעון כי ה"תעלומה הבלשית" של סיפור פנטסטי היא האם לקבל את האירועים הללו והמציאות הסיפורית כמופלאים, כלומר לקבלם כפי שהם כחלק מהמציאות, או כמוזרים, קרי כטעות או אשליה שיש לה הסבר במסגרת המציאות הרגילה, וזוהי החקירה הבלשית. התהליך שעובר הקורא בסיפור הבלשי משרת את הפונקציה של הסיפור הפנטסטי בכך שהוא יוצר מתח וסקרנות דרך ניסיונות כושלים לאשש או להפריך היפותזות לגבי ההתרחשות האמיתית בסיפור, ועל כן בשני הסוגות ישנה חשיבות גדולה לרצף העלילתי. הבדל חשוב בין סיפור בלשי וסיפור פנטסטי היא שסיפור פנטסטי טהור אינו כולל את פתרון התעלומה בסופו והתבהרותה של המציאות והוא משמר את המתח והסקרנות לגביו גם כאשר הוא מסתיים

13 ציטוטים על לאומיות

היא מניעה את העולם כבר הרבה זמן אך האם היא טובה לו? ציטוטים (ביקורתיים) על לאומיות ופטריוטיות

עוד דברים מעניינים: